Kansallinen yhteistyö

Suomen Ruususeura on Puutarhaliiton jäsen ja toimii sen keskeisten periaatteiden mukaan.

Puutarhaliitto kasvattaa hyvinvointia

  • Kannustamalla suomalaisia puutarhaharrastamisessa
  • Edistämällä suomalaista puutarhakulttuuria
  • Parantamalla puutarhaelinkeinojen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta

Puutarhaliiton päätehtävät:

  1. Vaikuttaa ja välittää tietoa julkaisujensa välityksellä

– Kotipuutarha-lehti harrastajille ja ammattilaisille 10 krt/vuosi

  1. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  2. Tapahtumien järjestäminen mm. KevätPuutarha-näyttely, Versoo- ja Avoimet puutarhat -tapahtumat
  3. Puutarha-alan yhteistyön edistäminen mm. puutarhayhdistysten toimikunnan avulla

Puutarhaliiton jäsenjärjestöihin kuuluvat puutarha-alan toimijoita

Yksityiset ja julkisen sektorin viheralan toimijat = viherrakentajat, suunnittelijat sekä ylläpitotoimen edustajat 

Harrastustoimintaa edistävät paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt = harrastajat

Puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan opiskelijoiden yhdistykset = tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muut alan menestyksestä kiinnostuneet

Malva