Kansallinen yhteistyö

Suomen Ruususeura on Puutarhaliiton jäsen ja toimii sen keskeisten periaatteiden mukaan.

Puutarhaliitto kasvattaa hyvinvointia

  • Kannustamalla suomalaisia puutarhaharrastamisessa
  • Edistämällä suomalaista puutarhakulttuuria
  • Parantamalla puutarhaelinkeinojen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta

Puutarhaliiton päätehtävät:

  1. Vaikuttaa ja välittää tietoa julkaisujensa välityksellä

– Kotipuutarha-lehti harrastajille ja ammattilaisille 10 krt/vuosi

– Viherympäristö-lehti viheralan ammattilaisille 6 krt/vuosi (kustantajana Viherympäristöliitto ry vuodesta 2020)

– Puutarha&kauppa-lehti puutarha-alan ammattilaisille 20 krt/vuosi

  1. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  2. Laatutyö: laatujärjestelmien kehittäminen ja hallinnointi
  3. Alan yleinen kehittäminen ja ammattilaisneuvonta
  4. Tapahtumien järjestäminen mm. KevätPuutarha-näyttely, Versoo- ja Avoimet puutarhat -tapahtumat
  5. Puutarha-alan yhteistyön edistäminen mm. puutarhayhdistysten toimikunnan avulla

Puutarhaliiton jäsenjärjestöihin kuuluvat puutarha-alan kaikki päätoimijat:

Ammattiviljelijäjärjestöt = ammattimaiset tuottajat

Kaupan alan järjestöt = kukka- ja puutarhakauppiaat

Yksityiset ja julkisen sektorin viheralan toimijat = viherrakentajat, suunnittelijat sekä ylläpitotoimen edustajat 

Harrastustoimintaa edistävät paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt = harrastajat

Puutarha-alan koulutuksen saaneiden ja alan opiskelijoiden yhdistykset = tutkijat, opettajat, opiskelijat ja muut alan menestyksestä kiinnostuneet

Malva