Pohjolan Kuningatar 2006

2006 ’Nordens Drottning’, ’Kaiserin des Norden’

Ryssland, ca. 1870.

R. davurica × någon rugosasort.

’Nordens Drottning’ kommer från St Petersburgs botaniska trädgård. Från 1860-talet odlade man där under ledning av E.A. von Regel plantor från frön som botanikern Maximoviczin skickat från Japan. Till Finland har ’Nordens Drottning’ hämtats senast i början av 1900-talet.

’Nordens Drottning’ växer till en 1,5-2m hög tät upprätt buske. De ljusgröna småbladen är spetsiga. Rotskott bildas rikligt. Blomningen börjar i månadsskiftet juni-juli. Blommorna är löst fyllda ca 7-8 cm i diameter, mörkt röda, starkt doftande. Återblommar måttligt under resen av sommaren till hösten. Bildar vanligen inga nypon. Zon I-VII

Comments are closed.