Bok recension

Suomen puu- ja pensaskasvio

Tredje fullständigt reviderade upplagan

Red. Henry Väre, Jaakko Saarinen, Arto Kurtto, Leena Hämet-Ahti

Dendrologiska sällskapet, Helsingfors 3.1. 2021 552 sidor

ISBN 978-975-96557-4-1

Den här boken är efterlängtad. Det har gått nästan 30 år sedan den förra upplagan utkom (1992). Tiden har likväl medfört att kunskapen och erfarenheten har ökat enormt, bland annat rörande olika växters härdighet, utbredning, klimatförändringens inverkan.

I den pinfärska boken, på frampärmens insida, finns en tydlig karta över de biogeografiska provinserna i Finland, numrerade, samt förklaringar till symbolerna om en växt är ursprunglig, allmän och härdig på olika håll i Finland. Klasser, ordningar, familjer och släkten finns i en överskådlig förteckning. Nytt är att även höjdzoner (oro-zoner) tas i beaktande. Det finska ordet menestyminen (menestyä = klara sig, trivas) har ersatts med kestävyys i betydelsen härdighet, tålighet (Enklare för oss svenskspråkiga, övers. anm.). Fyra härdighetsklasser finns (mot tidigare sju). Det finns också kartor som illustrerar (sid. 23). Antalet arter i boken har reducerats på grund av alltför stor mängd, till exempel rabattrosor, marktäckande rosor och de ömtåliga klätterrosorna finns inte med. Urvalet är ändå tillräckligt stort, speciellt bland fyndrosorna. Utbredningskartor finns också för många rosor, flera medlemmar i Rosensällskapet har deltagit i arbetet med att komplettera desamma.

De vetenskapliga namnen förklaras i början av boken, likaså vad de grundar sig på, även en nybörjare inser hur viktigt det är med latin. Rosor korsas rätt ofta med varandra, varför de finns i tusental och det är inte lätt att veta vilken art de representerar. Därför skrivs namnet direkt efter släktets namn, ordet Rosa. Bra att veta när man behöver bli uppdaterad på hur namnen skrivs. I boken används fortfarande stor bokstav i ordet Grupp. I Rosenbladet har vi kommit överens om att följa allmänna finska (och svenska) skrivregler och skriver ordet grupp med liten bokstav. Nykomlingar och främmande arter, utbredningskartor, växtzoner och sektioner, härdighet, till och med förökningsmetoder ökar kunskapen både hos amatörer och specialister. Först måste man ändå lära sig bokens förkortningar (sid. 24).

Många nya finska rosnamn härstammar direkt från sorten. Ändå är det en utmaning att komma ihåg de nya namnen vare sig det handlar om finska eller latin. Dessutom finns det nya namn utan samband med sorten.

”Nya” rosor som exempel:

 Rosa spinosissima ’Grandiflora’ heilinruusu

’Kerisalo’ tylliruusu

’Linnanmäki’ huviruusu

’Ristinummi’ kaihoruusu

’Olkkala’ vihdinruusu

’Flammentanz’ hurmeköynnösruusu

’New Dawn’ rusoköynnösruusu’

Rosa x novae-angliae marianruusu (carolinaglansros).

Vresrosen som klassats som invasiv har två former, vit och röd. I boken används nu ”punakurtturuusu” och ”valkokurtturuusu” för att bättre skilja dem från ”tarhakurtturuusu”. Den invasiva kallas på svenska vresros och de förädlade varianterna rugosarosor. Rosa corymbifera heter hårig stenros och Rosa vosagiaca hårig nyponros. En identifiering börjar man bäst med att utgå från släktbestämningsschemat, inte med att direkt gå till det förväntade slutresultatet. Marja Koistinens och Stan Shinglers illustrationer är tydliga och vackra. Växtgeografi noteras på sidorna.

När du har studerat avsnittet om rosor (sidorna 180 – 205) kan du bekanta dig med mer exotiska växter med klimatförändringen i tankarna, Sciadopitys Carya, Stewartia, med flera. I bokens 1338 taxa finns studiematerial för flera år. Tack till bokens författare.

Beställ boken på www.tiedekirja.fi eller i en bokhandel.

billigaste pris på nätet:

https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-puu-ja-pensaskasvio-ennakkotilaus.html

och billigaste pris i butik

Teidekirja

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

Eila Palojärvi

Finska Rosensällskapet rf, ordförande

Översättarens anmärkning: bokens språk är finska, de allra flesta sortnamnen finns också på svenska.

Linnanmäki
'Linnanmäki'

Comments are closed.