Medlemskap

Som medlem i Finska Rosensällskapet är du med i en gemenskap med över 900 likasinnade.

Rosensällskapet vill sprida kunskap om rosor, hjälpa medlemmar och andra intresserade att odla rosor, och ge möjligheter att träffas, utbyta erfarenheter och också rosor. Rosensällskapet vill vara ett fönster mot det som händer i rosvärlden. Du kan själv hitta vägar för att fördjupa ditt kunnande, hitta nya härliga spännande rosor och träffa intressanta ”rosmänniskor”.

Som medlem i Rosensällskapet får du vårt Rosenblad fyra ggr i året. I Rosenbladet finns intressanta artiklar om och erfarenheter av rosor och annan viktig information.

Som medlem kan du också läsa alla ”Rosenblad” från de senaste 10 åren här på hemsidan.

Som medlem har du också möjlighet att påverka vad Rosensällskapet skall göra och att delta i lokalavdelningarnas verksamhet. Eller varför inte vara med och grunda en ny om det är långt till närmaste lokalavdelning.

Som gåva när du ansluter dig får du också Rosensällskapets fina publikation ”Spinosissimarosor och harsoniirosor” eller någon annan av de tidigare publikationerna.

Tag kontakt via e-mail adressen nedan, via någon av de lokala kontaktpersonerna eller via någon av styrelsemedlemmarna.

Allt det här får du för en medlemsavgift på 30€/år

Om du inte ännu är medlem kan du ansöka om medlemskap på bifogade formulär.

Du kan också bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på 30€ på Finska Rosensällskapets konto:

Aktia;  IBAN FI46 4055 3120 0331 47.

Om du väljer att betala in medlemsavgiften direkt på konto ber vi att du skickar dina adress och kontaktuppgifter via e-post till  sällskapets registeransvariga (se nedan) i enlighet med formuläret nedan. Bifoga en kopia på kvitto över betald medlemsavgift.

Medlemsregister

Anhållan om medlemskap, adressförändringar, utträde ur sällskapet skickas till Päivikki Vilppula.

Eventuella meddelanden om utträde ur föreningen skall göras skriftligt.

Päivikki Vilppula
Medlemsärenden

e-mail: jasenasiat@ruususeura.fi

 

 

Nuvarande medlemmar får sin uppmaning att betala medlemsavgift i januari