Frågor och svar.

Här svarar vi på frågor om rosor. Om du har frågor som berör skötsel av rosor, plantering, vinterskydd, rosornas sjukdomar och skadedjur eller rosornas historia, namn, förädling eller något annat intressant så är du välkommen att skicka frågorna till oss. Vi försöker efter bästa förmåga hitta goda svar. Vid behov vänder vi oss till utomstående experter om det inte finns tillräcklig kunskap bland rosensällskapets medlemmar. Skicka din fråga till oss via nedanstående mailadress.

Barkfläcksjuka