Helsingfors Lokalgrupp

Helsingfors Lokalgrupp träffas under våren i Richardsgatans bibliotek första våningens konferensrum tisdagar kl 17-19:
2.1.2024 Margareta Hägg: Min trädgård från vår till höst
8.2.2024 Riku Cajander: Kauneutta ja mesipistiäisiä kukilla edistäen: lähiniityllä ja
kotipihalla
5.3.2024 Pirjo Isotupa: Kotipuutarha Puistolassa
2.4.2024 Pirjo Kuittinen: Ruusulaakso.
Lokalgruppsansvarig: Maila Klemettinen: mailakle(at)gmail.com

Pirkanmaas Lokalgrupp

Träffas under vårterminen i Laiku  (tidigare bibliotekshuset), Keskustori 4) klo 18.00
Lokalgruppsansvariga:
Kristiina Kalliojärvi: kristiina.kalliojarvi(at)kolumbus.fi  och
Pentti Säynäväjärvi: pentti.saynavajarvi(at)gmail.com

Åbo Lokalgrupp

Lokalgruppen träffas i Runsala botaniska trädgårds seminarieutrymme under våren för att planera sommarens aktiviteter.  Kom och träffa andra rosvänner och fundera ut sommarens besöksmål!

Lokalgruppsansvarig: Maarit Kaipiainen, lokalgruppsansvarig.

Mobiltelefon; 050 565 8868

Lokalgruppen i Uleåborg

Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet:

Matti Kulju: m.kulju@kolumbus.fi

'Kirovsk'

Lokalgruppen i Åbonejden

Lokalgruppen i Åbonejden har under de senaste åren samlats några gånger per år till återkommande begivenheter. I mitten av mars träffas vi, går igenom och minns förra årets rosutflykter samtidigt som vi planerar sommarens utfärder.

Under den bästa tiden för rosblomningen gör vi dagsutflykter, oftast i våra egna trakter, men ibland reser vi också längre bort. Utflykterna har upplevts som inspirerande. I rosenamatörernas sällskap lär man sig alltid någonting nytt.

Lokalgruppen i Åbonejden informerar om sina aktiviteter i Rosenbladet och här på hemsidan, men dessutom via e-post till de personer som gett sina kontaktuppgifter till gruppens primus motor. Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet. Ju fler aktiva medlemmar, desto fler goda idéer för verksamheten, t.ex. tips om intressanta utflyktsmål.

Maarit Kaipiainen : maarit.kaipiainen@pp.inet.fi

 

Ros i Masku Rosarium