Helsingfors Lokalgrupp

Helsingfors Lokalgrupp träffas i Richardsgatans bibliotek:

tisdag 4.4.2023 kl.17-19   Vesa Koivu berättar om sin förädling av perenner.

Lokalgruppsansvarig Maila Klemettinen

Pirkanmaas Lokalgrupp

Träffas under vårterminen i Laiku  (tidigare bibliotekshuset), Keskustori 4) klo 18.00
24.3 Martti Uotila berättar i ord och bild om förra sommarens resa till  Skottlands fantastiska trädgårdar.
26.4 Lauri Korpijaakko presenterar sina egna från frö uppdrivna rosor och berättar om rosförädlingens principer ur en amatörodlares synvinkel. Också andra medlemmars egna rosor presenteras i bild.
Lokalgruppsansvariga Kristiina Kalliojärvi och  Pentti Säynäväjärvi

Åbo Lokalgrupp

Vårträff to 20.4.2023

Lokalgruppen träffas i Runsala botaniska trädgårds seminarieutrymme to. 20.4. kl. 18. för att planera sommarens aktiviteter.  Kom och träffa andra rosvänner och fundera ut sommarens besöksmål!

Maarit Kaipiainen, lokalgruppsansvarig.

050 565 8868

Lokalgruppen i Helsingfors

Rosvännerna i Helsingfors har gjort som på så många andra håll i Finland – vi har hållit oss för oss själva i år. Under hösten 2022 ordnades några föreläsningstillfällen i biblioteket på Rikhardsgatan.

Programmet för vintern och våren är ännu öppet.

Om du är intresserad av vår verksamhet, tag kontakt:

Maila Klemettinen; mailakle@gmail.com

'Toukoniitty' i Mejlans arboretum

Lokalgruppen i Uleåborg

Vi har levt ett stillsamt liv på grund av viruset. Föredrag som vi planerat kunde inte hållas.

Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet:

Matti Kulju: m.kulju@kolumbus.fi

'Kirovsk'

Birkalands lokalgrupp

På grund av coronapandemin har det här året varit lugnt och stilla. Men man kan kontakta oss i väntan på kommande bättre tider och tipsa om intressanta aktiviteter för framtiden.

Eftersom vi har besökt nästan allt som vi känner till inom en 200km:s radie från Tammerfors ber vi er alla fundera på vad det ännu kan finnas för sevärt i näromgivningen.

Vi hoppas att vi kan ses snart igen.

Kristiina Kalliojärvi: kristiina.kalliojarvi@kolumbus.fi

Pentti Säynäväjärvi: pentti.saynavajarvi@gmail.com

Tammerfors

Lokalgruppen i Åbonejden

Lokalgruppen i Åbonejden har under de senaste åren samlats några gånger per år till återkommande begivenheter. I mitten av mars träffas vi, går igenom och minns förra årets rosutflykter samtidigt som vi planerar sommarens utfärder.

Under den bästa tiden för rosblomningen gör vi dagsutflykter, oftast i våra egna trakter, men ibland reser vi också längre bort. Utflykterna har upplevts som inspirerande. I rosenamatörernas sällskap lär man sig alltid någonting nytt.

Lokalgruppen i Åbonejden informerar om sina aktiviteter i Rosenbladet och här på hemsidan, men dessutom via e-post till de personer som gett sina kontaktuppgifter till gruppens primus motor. Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet. Ju fler aktiva medlemmar, desto fler goda idéer för verksamheten, t.ex. tips om intressanta utflyktsmål.

Maarit Kaipiainen : maarit.kaipiainen@pp.inet.fi

 

Ros i Masku Rosarium