Lokalgruppen i Helsingfors

Rosvännerna i Helsingfors har gjort som på så många andra håll i Finland – vi har hållit oss för oss själva i år. I augusti ordnade vi ändå ett besök i Vinterträdgårdens rosengård. Pirkko Jokinen, arbetsledare vid stadsträdgården i Helsingfors, guidade gruppen. Hon visade oss också planteringen med buskrosor bakom växthusen. Ett område som vanliga besökare inte har tillträde till.

Vi har inte planerat något vinterprogram ännu eftersom det är osäkert om man får träffas i större grupper på grund av pandemin.

Om du är intresserad av vår verksamhet, tag kontakt:

Maila Klemettinen; mailakle@gmail.com

'Toukoniitty' i Mejlans arboretum

Lokalgruppen i Uleåborg

Vi har levt ett stillsamt liv på grund av viruset. Föredrag som vi planerat kunde inte hållas.

På sommaren ordnade vi ändå, på begäran av Trädgårdsföreningen i Uleåborg, en rosvandring i Oulujoki Plantskolas utställningsträdgård.

Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet:

Matti Kulju: m.kulju@kolumbus.fi

'Kirovsk'

Birkalands lokalgrupp

På grund av coronapandemin har det här året varit lugnt och stilla. Men man kan kontakta oss i väntan på kommande bättre tider och tipsa om intressanta aktiviteter för framtiden. Hur det går med trädgårdsmässan 2021 vet vi inte ännu, men vi meddelar omedelbart när vi får veta om den ordnas eller ej.

Eftersom vi har besökt nästan allt som vi känner till inom en 200km:s radie från Tammerfors ber vi er alla fundera på vad det ännu kan finnas för sevärt i näromgivningen.

Vi hoppas att vi kan ses snart igen.

Anne Nikander: anne.nikander@pihlajarinne.fi

Tuuli Lahdentausta: tuuli.lahdentausta@gmail.com

Tammerfors

Lokalgruppen i Åbonejden

Lokalgruppen i Åbonejden har under de senaste åren samlats några gånger per år till återkommande begivenheter. I mitten av mars träffas vi, går igenom och minns förra årets rosutflykter samtidigt som vi planerar sommarens utfärder.

Under den bästa tiden för rosblomningen gör vi dagsutflykter, oftast i våra egna trakter, men ibland reser vi också längre bort. Sommaren 2020 var utflyktsmålen Masku rosarium, arboretet i Lemu samt nyttoträdgården vid Villnäs herrgård som är planerad i Pehr Kalms anda. Utflykterna har upplevts som inspirerande. I rosenamatörernas sällskap lär man sig alltid någonting nytt.

Lokalgruppen i Åbonejden informerar om sina aktiviteter i Rosenbladet och här på hemsidan, men dessutom via e-post till de personer som gett sina kontaktuppgifter till gruppens primus motor. Tag kontakt om du är intresserad av vår verksamhet. Ju fler aktiva medlemmar, desto fler goda idéer för verksamheten, t.ex. tips om intressanta utflyktsmål.

Maarit Kaipiainen : maarit.kaipiainen@pp.inet.fi

 

Ros i Masku Rosarium