Medlemskap

Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet

Finska Rosensällskapet är medlem i  Puutarhaliitto- Trädgårdsförbundet Trädgårdsförbundets medlemmar utgörs av alla trädgårdsbranschens huvudaktörer: Föreningar för yrkesodlare, blomster- och trädgårdshandlare, grönanläggare, hobbyodlare, forskare, lärare, studeranden och övriga personer som verkar för branschens framgång. Alla registrerade trädgårdsföreningar och trädgårdsbranschens specialföreningar kan vara medlemmar i Trädgårdsförbundet.

Nordiska Rosensällskapet 

  Nordiska Rosensällskapet är ett samarbetsforum för rosensällskapen i de fem nordiska länderna. De övriga medlemmarna är:

Svenska Rosensällskapet

Det Danske Rosenselskab

Norsk Roseforening

Rósaklúbbur Garðyrkjufélags Íslands

 

'The Lark Ascending'
Freja
'Freja'
Island logo

World Federation of Rose Societies (WFRS) WFRS är en sammanslutning för nationella rosensällskap i hela världen. Finska Rosensällskapet är medlem i WFRS.