Nationellt samarbete

Finska Rosensällskapet är medlem i Puutarhaliitto- Trädgårdsförbundet och omfattar dess centrala principer.

Trädgårdsförbundet arbetar för växande välmående

• Genom att uppmuntra finländare till trädgårdshobbyn

• Främja finländsk trädgårdskultur

• Förbättra trädgårdsnäringarnas konkurrens- och livskraft

Trädgårdsförbundets huvuduppgifter

1. Att påverka och förmedla information via publikationer

2. Information och samhällelig påverkan

3. Kvalitetsarbete, utveckling och administration av kvalitetssystem

4. Allmän utveckling av branschen och rådgivning för yrkesodlare

5. Organisera evenemang bl.a. utställningen KevätPuutarha, Versoo och temadagen Öppna Trädgårdar

6. Främja samarbete inom trädgårdsbranschen bl.a. trädgårdsföreningarnas utskott

 

Trädgårdsförbundets medlemmar är alla trädgårdsbranschens huvudaktörer:

Organisationer för yrkesodlare = yrkesproducenter

Organisationer för trädgårdshandel = blomster- och trädgårdshandlare

Aktörer inom den offentliga och privata sektorn inom grönanläggning = grönanläggare, planerare samt aktörer inom grönområdesskötsel.

Lokala och nationella föreningar för hobbyodlare = hemträdgårdsodlare

Alla registrerade trädgårdsföreningar och trädgårdsbranschens specialföreningar kan vara medlemmar i Trädgårdsförbundet.