Välkommen med in i rosornas fascinerande värld.

Finska Rosensällskapet grundades på Floradagen den 13.5.1989 i Nådendals prästgård. De stiftande medlemmarna var personer som fallit för rosornas skönhet och doft och som inte var rädda för taggar och besvärliga odlingsförhållanden. Rosensällskapet har ca 800 medlemmar i Finland och några i övriga Norden. Alla är förtrollade av rosorna, var och en på sitt sätt. En del vill veta mer och hitta ursprungliga härdiga finska rosor. För andra är utmaningen att lyckas också med mindre härdiga rosor. Att få dem att växa till sig, klara vinter efter vinter och ge syn- och doftupplevelser under sommaren som man kan leva på i höst och vintermörker. Vi i Rosensällskapet vill sprida kunskap om rosor via artiklar, resor, möten och trädgårdsbesök. Du är välkommen med, oberoende av var i landet du bor och vilka uttryck ditt eget rosintresse har. Stadgarna ger ramarna för vår verksamhet och vår organisation. Sällskapet leds av styrelsen. Men utan medlemmar finns ingen aktivitet. Vi hoppas därför att du vill vara med och dela rosupplevelser och sprida kunskap om rosor. Vi vill hjälpa och stöda om och när du har frågor eller utmaningar med dina rosor. Därför har vi också öppnat för att kunna besvara frågor om rosor här på hemsidan. Du är välkommen med frågor, skicka in dem med e-post till webbredaktören. Och vill du diskutera rosor så finns vår fb-sida ”Ruusukeskustelua”. Där kan man diskutera alla sorters rosor, var man hittar olika rosor, plantering, gödsling, beskärning, vinterskydd m.m. Där hittar man meningsfränder och de som är av annan åsikt. Meningsutbytet är tidvis mycket livligt. Rosenbladet är en viktig informationskanal och intressant läsning som medlemmarna får i pappersformat fyra ggr i året. Tidningen kan också läsas här på hemsidan. Dock är de senaste 2 årgångarna tillgängliga bara för medlemmar. Redan för tidningens skull är det värt att vara medlem. Speciellt som medlemsavgiften är bara 30€/år (2024) Lokalgrupperna verkar regionalt och ordnar träffar kring intressanta ämnen, trädgårdsbesök och deltar i trädgårdsmässor. Finska Rosensällskapet är medlem i Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet, en takorganisation för flera trädgårdsföreningar i Finland. Som medlem i Rosensällskapet kan du prenumerera på tidningen Kotipuutarha .  till förmånspriset för medlemmar. Om du gör det före september 2024 får du tidningen för 49€ under det första året och sedan 68€/år i fortsättningen. Finska Rosensällskapet är också medlem i Nordiska Rosensällskapet och i World Federation of Rose Societies (WFRS). Genom de här organisationerna öppnar sig fönstren mot den stora rosenvärlden. Vartannat år ordnas en Nordiskt rosenveckoslut. År 2023 ordnades mötet i Sverige.
Nästa Nordiska rosenveckoslut ordnas i Island 2025.
Inom ramen för WFRS ordnas varje år rosenkonferenser på olika håll i världen. I år ordnas en regional konferens; Nordic Roses 2024  i Kalmar i Sverige. Det är ett unikt tillfälle för oss i Finland att delta i en av WFRS regionala konferenser. Nästa världskonferens ordnas i Fukuyama i Japan 18-24.5. 2025 med temat:  Roses for the Future  Du hittar mera information om de här under Aktuellt och Internationellt samarbete. Vi i Finska Rosensällskapet är glada för det stora intresse som finns för rosor idag, både nyare och gamla, vildrosor och förädlade. Med följderna av klimatförändringen, som vi vintern 2019-2020 kunde se så handgripligt, finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller rosorna. Välkommen in i deras fascinerande och utmanande värld.
'Raubritter'