Öppna Trädgårdar

Varje sommar ordnar trädgårdsförbundet en temadag; ”Öppna Trädgårdar” då det är möjligt att besöka både privata och offentliga trädgårdar på olika håll i landet. Många trädgårdsvänner öppnar då upp sina egen trädgård för att dela med sig av trädgårdens glädje och skönhet men också av sina erfarenheter. Bland alla de öppna trädgårdarna finns många där rosor spelar en central roll. Trädgårdar i olika växtzoner ger värdefull information om vilka rosor som passar för vårt klimat och hur man kan tänja på gränserna för att få också inte så härdiga rosor att överleva under mindre optimala förhållanden. 

År 2024 är ”Öppna trädgårdar” 16.6.2024 kl.12-17

År 2023 var ¨Öppna trädgårdar” 9.7.2023

År 2022 var  ”Öppna trädgårdar”  7.8.2022

År 2021 var  ”Öppna trädgårdar”  20.6.2021.

År 2020 var ”Öppna trädgårdar” 5.7.2020

 

Hela listan på öppna trädgårdar och mera information om 2023 års ”Öppna trädgårdar” hittar du på trädgårdsförbundets hemsida, Öppna Trädgårdar

Här nedanför ser du några av Rosensällskapets medlemmars trädgårdar som var öppna 2023 och där rosorna har en central roll.

Har du en trädgård där rosor har en central roll? Kommer du att ha Öppen trädgård 16.6.2024? Vill du ha synlighet för trädgården här på sidan? I så fall kan du skicka information om trädgården på e-post adressen hallitus@ruususeura.fiså sätter vi in information om det här nedan.

'Astrid Lindgren'

GARDUELIS Under den öppna trädgårdsdagen 9.7.2023

Garduelis är ett trivsamt gömställe för natur och kultur, för en mångfald av levande organismer och för sina ägare. Byggnader och stängsel gärdar in en flerskiktad växtlighet med träd, buskar och perenner. Flera i naturen förekommande växter och en del besökande eller bofasta djur trivs bland lådodlingar, gräsmatta och stenbäckar. Man kan känna forna tiders förtrollning i trädgården som är dold för de förbipasserande.

trädgården är öppeni 9.7.2023 kl 12-17.

I trädgården arrangeras en konsert 9.7. kl 15 som en del av Markku Lepistös turnè från Herttonäs till Särestöniemi.

Rosor på gården:

Buskrosor:

Rosa ’Minette’; Mustiala rosen 

Rosa Pimpinellifolia ’Plena’; Midsommarros

Rosa Pimpinellifolia ’Poppius’;

Rosa RugosaSnow Pavement’

Rosa Rugosa ’Ritausma’

’Ilmari Rautio’

’Unelma’

Kontaktuppgifter t:Eija Temmes-Silvonen

Garnisonsgatan 1,  07900 Lovisa

0400 537 846

eija.temmessilvonen@gmail.com

Inger och Bo-Eric Kullberg

Rosengården Björkelund Porkalavägen 1063, FIN-02480 Kyrkslätt tel. +358 40 5488906 inger.kullberg@kolumbus.fi

I vår trädgård som är 1,3 ha stor odlar vi en mångfald av växter såsom rosor, perenner, klematis, buskar, träd och nyttoväxter. Vi har öppen trädgård sö 9.7. kl. 12-17. Andra tider efter överenskommelse. Välkomna!

En trädgård av Cottage garden -typ i 1940-tals migrantgårds miljö mitt i skogen. Tyngdpunkt på perenner, rosor (bl.a. Austinrosor), liljor och doftande växter. Bland nyttoväxterna speciella fruktträd, bärbuskar, örter och permakultur. under Öppna trädgårdar-dagen försäljning av plantor och fläderblomssaft.

Öppet 9.7. 2023.  kl 12-17. I övrigt enligt överenskommelse från vår till höst.

Kontaktuppgifter
Ägare: Jukka Kallijärvi  och Marko Aaltonen
Adress: Haapainlahdentie 121,  14300 Renko (Tavastehus)
Tel: 045-884 8686
Luthers Rosenträdgård, Stundarsgränden 4, 65450 Solf

Trädgården är öppen 9.7.2023 kl 12-17.

Hemträdgård med ca 550 rosor i österbottnisk landsmiljö nära Stundars hembygdsmuseum. Jag vill pröva hur olika rosor klarar sig i vårt österbottniska klimat. Här växer både fyndrosor, historiska rosor, modärna buskrosor och rabattrosor. I trädgården finns ett stort urval av härdiga rugosahybrider. Men också moderna Austin rosor som kräver särskild omvårdnad för att klara den österbottniska vintern. Jag är speciellt intresserad av att hitta rosor som klarar våra vinterförhållanden och vad man kan göra för att få flera rosor att överleva vintern. Vintern är alltid en utmaning. Vintern som gick gick hårt åt en del rosor. Andra klarade sig utan skador. Också sommaren 2023  innehåller många rosiga glädjestunder.  Flera rosor växer i kruka. Rosorna växer i gott samförstånd med perenner och andra växter i en skön blandning.

summer Song
'Summer Song'
'Tove Jansson'
'Tove Jansson'
Midsommarrosen
'Westerland'

Pikku-Visalas trädgård

Rosor och perenner 

1600m2 gård med buskrosor, rabattrosor och klätterrosor. Bland perennerna pioner och clematis.

Allu och Sirpa Räsänen

Adress: Kylätie 104 As.1 17780 Harmoinen

Tel. 0407165903 

e-post: allurasanen@hotmail.com

Pentti Säytnäväjärvis trädgård
Trädgården finns på en ca 2000 kvadratmeter stor egnajemshustomt. I trädgården finns över 130 fyndrosor, traditionella rosor och buskrosor.
De kompletteras av perenner, pioner, barrväxter, finländska rhododendron samt äppel- körsbärs, päron och plommonträd. Trädgården finns i växtzon tre där jordgrunden är grus på tomten.
Trädgprden är öppen 9.7.2023 kl 12-17 och enligt överenskommelse.

Adress. Takamaantie 16, 33480 Ylöjärvi

Välkomna

Pentti Säynäväjärvi
Tel. 0400 731 399