Öppna Trädgårdar

Varje sommar ordnar trädgårdsförbundet en temadag; ”Öppna Trädgårdar” då det är möjligt att besöka både privata och offentliga trädgårdar på olika håll i landet. Många trädgårdsvänner öppnar då upp sina egen trädgård för att dela med sig av trädgårdens glädje och skönhet men också av sina erfarenheter. Bland alla de öppna trädgårdarna finns många där rosor spelar en central roll. Trädgårdar i olika växtzoner ger värdefull information om vilka rosor som passar för vårt klimat och hur man kan tänja på gränserna för att få också inte så härdiga rosor att överleva under mindre optimala förhållanden. 

År 2023 är ”ÖPPEN TRÄDGÅRD” 9.7.2023 kl.12-17

År 2022 var  ”Öppen Trädgård”  7.8.2022

År 2021 ordnades  ”Öppen Trädgård”  20.6.2021.

År 2020 ordnades ”Öppen Trädgård” 5.7.2020

 

Hela listan på öppna trädgårdar och mera information om 2023 års ”Öppna trädgårdar” hittar du på trädgårdsförbundets hemsida, Öppna Trädgårdar

Senare i vår presenterar vi information om öppna trädgårdar där rosorna har en central roll. Om du som medlem i Rosensällskapet vill att din trädgård skall presenteras här, tag kontakt ; hallitus@ruususeura.fi

Här nedanför ser du några av Rosensällskapets medlemmars trädgårdar som var öppna 2022 och där rosorna har en central roll.

 

'Astrid Lindgren'

Inger och Bo-Eric Kullberg

Rosengården Björkelund Porkalavägen 1063, FIN-02480 Kyrkslätt tel. +358 40 5488906 inger.kullberg@kolumbus.fi

I vår trädgård som är 1,3 ha stor odlar vi en mångfald av växter såsom rosor, perenner, klematis, buskar, träd och nyttoväxter. Vi har öppen trädgård sö 7.8 kl. 12-17. Andra tider efter överenskommelse. Välkomna!

Hanna och Lauri Korpijaakkos rosenträdgård

Besök endast enligt överenskommelse.

Några hundra olika buskrosor, traditionella perenner och vilda växter, m.m.
Adress: Koivutie 7 Hämeenkyrö p. 0504966155 e-mail k-jaakko@kolumbus.fi välkomna. Grupper också välkomna andra tider!

Luthers Rosenträdgård, Stundarsgränden 4, 65450 Solf

Trädgården är öppen 7.8.2022 kl 12-17.

Hemträdgård med ca 500 rosor i Österbottnisk landsmiljö nära Stundars hembygdsmuseum. Jag vill pröva hur olika rosor klarar sig i vårt österbottniska klimat. Här växer både fyndrosor, historiska rosor, modärna buskrosor och rabattrosor. I trädgården finns ett stort urval av härdiga rugosahybrider. Men också moderna Austin rosor som kräver särskild omvårdnad för att klara den österbottniska vintern. Jag är speciellt intresserad av att hitta rosor som klarar våra vinterförhållanden och vad man kan göra för att få flera rosor att överleva vintern. Vintern är alltid en utmaning. Vintern som gick gick hårt åt en del rosor. Andra klarade sig utan skador. Tyvärr förekom det också 2021 på våren en hel del barkfläcksjuka. Det tvingade till en betydande vårbeskärning av många rosor. Också sommaren 2022  innehåller många rosiga glädjestunder. I år kommer det till en rabatt med Riekstas rugosa hybrider. Dessutom ökar antalet rosor i kruka. Rosorna växer i gott samförstånd med perenner och andra växter i en skön blandning.

summer Song
'Summer Song'
'Tove Jansson'
'Tove Jansson'
Midsommarrosen
'Westerland'
Pentti Säytnäväjärvis trädgård

I trädgården finns rosor, perenner och barrväxter. trädgården är öppen 7.8. 2022 kl 12-17 och enligt överenskommelse.

Adress. Takamaantie 16, 33480 Ylöjärvi

Välkomna

Pentti Säynäväjärvi
Tel. 0400 731 399