Öppna Trädgårdar

Varje sommar ordnar trädgårdsförbundet en temadag; ”Öppna Trädgårdar” då det är möjligt att besöka både privata och offentliga trädgårdar på olika håll i landet. Många trädgårdsvänner öppnar då upp sina egen trädgård för att dela med sig av trädgårdens glädje och skönhet men också av sina erfarenheter. Bland alla de öppna trädgårdarna finns många där rosor spelar en central roll. Trädgårdar i olika växtzoner ger värdefull information om vilka rosor som passar för vårt klimat och hur man kan tänja på gränserna för att få också inte så härdiga rosor att överleva under mindre optimala förhållanden. 

År 2020 var den ”öppna trädgårds” dagen 5.7.2020

År 2021 ordnas den ”öppna trädgårds” dagen 20.6.2021.

Hela listan på öppna trädgårdar och mera information om 2021 års ”öppna trädgårdar” dag hittar du på trädgårdsförbundets hemsida, Öppna Trädgårdar

Här nedanför presenteras några av Rosensällskapets medlemmars trädgårdar där rosorna har en central roll. Om du som medlem i Rosensällskapet vill att din trädgård skall presenteras här, tag kontakt ; hallitus@ruususeura.fi


'Astrid Lindgren'
Eeva-Liisa ja Jukka Höytämö, Torkkelintie 4, 45160 Kouvola

Vår trädgård finns på listan ”Cottage garden -känsla i en radhus trädgård”. Vi finns i Kouvola och deltar enbart i temadagen. Vår trädgård representerar i enlighet med namnet en trädgård vid ett radhus. Tack vare läget i ändan av radhuset har vi lite mera utrymme på gården. Läget i syd-sydvästlig riktning är idealiskt för en cottage garden trädgård.  Lagom med sol men också skugga.  I dag ger den rikliga och delvis rätt höga växtligheten med träd och buskar i själva verket den bästa skuggan.

På den längsta sidan avgränsas vår gård av en hög häck med olika rosor. Efter den förra växtsäsongen är de frodigaste sorterna i den bl.a. ’Onni’, ’Valamo’, midsommarrosen, ’Juhannusmorsian’ tornedalsrosen, ’Minette’ och en enkel vit ros (sannolikt ’Linnanmäki’). På en rosport frodas ’Hurdal’ och ’Polstjärnan’. I vår trädgård finns också några mångåriga förädlade rosor på egen rot. Deras blomning varierar mycket från år till år.

Jag är bl.a. biolog till min utbildning och har sysslat med rosor sedan 1990-talet.

För temadagen ”Öppen Trädgård” har jag också sammanställt en ca sex minuter lång video som jag skickat till Trädgårdsförbundet.  Där finns några bilder av roshäcken och rosor som trivs i vår trädgård.  Avsikten är att den publiceras i avsnittet ”Öppna trädgårdar i hemsoffan”. 😊

Med vänlig hälsning Eeva-Liisa Höytämö, Kouvola

e-mail. eevaliisa88@hotmail.com

gsm. +358505449633

Luthers Rosenträdgård, Stundarsgränden 4, 65450 Solf

Hemträdgård med ca 500 rosor i Österbottnisk landsmiljö nära Stundars hembygdsmuseum. Jag vill pröva hur olika rosor klarar sig i vårt Österbottniska klimat. Här växer både fyndrosor, historiska rosor, modärna buskrosor och rabattrosor. I trädgården finns ett stort urval av härdiga rugosahybrider. Men också moderna Austin rosor som kräver särskild omvårdnad för att klara den österbottniska vintern. Jag är speciellt intresserad av att hitta rosor som klarar våra vinterförhållanden och vad man kan göra för att få flera rosor att överleva vintern. Vintern är alltid en utmaning. Vintern som gick var bra med ett snö rejält snötäcke och få perioder med plusgrader. Tyvärr förekom det också i år på våren en hel del barkfläcksjuka. Det tvingade till en betydande vårbeskärning av många rosor. Många engångsblommande kommer därför inte att blomma i sommar. Men månne inte också inkommande sommar 2021 skall innehålla många rosiga glädjestunder. I år kommer det till en rabatt med Riekstas rugosa hybrider. Dessutom ökar antalet rosor i kruka. Rosorna växer i gott samförstånd med perenner och andra växter i en skön blandning.

summer Song
'Summer Song'
'Tove Jansson'
'Tove Jansson'
Midsommarrosen
'Westerland'