Öppna Trädgårdar

Varje sommar ordnar trädgårdsförbundet en temadag; ”Öppna Trädgårdar” då det är möjligt att besöka både privata och offentliga trädgårdar på olika håll i landet. Många trädgårdsvänner öppnar då upp sina egen trädgård för att dela med sig av trädgårdens glädje och skönhet men också av sina erfarenheter. Bland alla de öppna trädgårdarna finns många där rosor spelar en central roll. Trädgårdar i olika växtzoner ger värdefull information om vilka rosor som passar för vårt klimat och hur man kan tänja på gränserna för att få också inte så härdiga rosor att överleva under mindre optimala förhållanden. 

År 2020 var den ”öppna trädgårds” dagen 5.7.2020

År 2021 ordnas den ”öppna trädgårds” dagen 20.6.2021.

Hela listan på öppna trädgårdar och mera information om 2021 års ”öppna trädgårdar” dag hittar du på trädgårdsförbundets hemsida, Öppna Trädgårdar

'Astrid Lindgren'