Rosenbladet

Rosenbladet är den sammanbindande länken mellan rosensällskapets medlemmar.  Innehållet i tidningen stöder rosensällskapets målsättningar att inspirera och uppmuntra intresset för rosor genom:

Det här är utmanande men ger samtidigt möjlighet att publicera artiklar inom ett brett fält som berör rosor.

Då rosensällskapets medlemmar idag huvudsakligen är amatörer och har trädgårdsodling som hobby ligger medlemsbladets fokus också långt på det.

Medlemmarna har ett brett intresse av olika typer av rosor, trädgårdsbeskrivningar, reseberättelser, förökning och förädling av rosor. Kanske mest av allt intresserar ändå hur man kan lyckas med rosor i den egna trädgården. Vilka är förutsättningarna, hur väljer man, hur planterar och sköter man rosor?

Rosenbladet är också medlemmarnas eget forum där allt som är viktigt för medlemmarna och som intresserar i ett brett perspektiv ges utrymme.

Rosenbladet välkomnar artiklar inom hela det här vida fältet från olika skribenter.

Också du som läser det här är välkommen med bidrag till Rosenbladet. Det behöver inte vara så invecklat att skriva. Erfarenheter från den egna trädgården eller besök i en intressant rosenträdgård intresserar tidningens läsare likaväl som hur man förädlar rosor

När du skriver är det bra att följa några enkla rekommendationer och regler.

 • Skriv om det du vill ha fram. Man behöver inte vara expert eller behärska botanisk eller latinsk terminologi för att skriva. Redaktionen kontrollerar namn och rätt skrivningssätt
 • Texten behöver inte vara lång. Fokusera på ditt eget budskap.
 • Dela in texten i klara delar så går budskapet bättre hem.
 • Använd bilder som stöder texten. Vid behov kan redaktionen skaffa fram bilder.

Praktiska frågor är också viktiga:

 • Skriv i word-format och skicka det som bilaga via e-post till redaktionen.
 • Bilderna skall vara i JPEG-format, minst 1Mb storlek, helst 4-8Mb.
 • När du tar bilder kontrollera kamerans inställningar så att bildskärpan blir tillräcklig.
 • Tag hellre bilder i mulet väder än i solsken. Klart solsken accentuerar skarpa kontraster och förstör detaljer, speciellt vid blomfotografering.
 • Rosenbilder behöver inte bara vara närbilder av blommor. Bilder som också visar blad och stam berättar mera en bara en blombild.
 • Markera tydligt vilken text och bild som hör ihop.
 • Stora filer kan vara besvärliga att skicka med e-post. Det kan vara nödvändigt att dela dem på flera e-post med bara enstaka bilder i vaje eller komma överens med redaktören hur materialet skall skickas.
 • Notera att Rosensällskapet kan använda bild- och textmaterial som kommer till tidningen också för andra artiklar än din egen, eller på nätet. Om du inte tillåter detta, meddela då klart och tydligt hur ditt material får/inte får användas.
 • Om du använder bilder som inte är dina egna, kontrollera att det är ok att publicera dem.
 • Kom ihåg att meddela dina kontaktuppgifter tydligt.
'Dame Judy Dench'