Rugosa:

I den här artikeln beskriver Rosensällskapets ordförande hur vi skall förhålla oss till vresrosen. Den har klassificerats som en invasiv art som bör utrotas. Hon betonar också att beslutet att utrota rosen enbart berör den ursprungliga arten Rosa Rugosa.  Rugosahybrider, som det finns ett stort antal av,  är däremot mycket odlingsvärda då de är härdiga, friska  och blomvilliga.

Eila Palojärvi: Vresrosen och rugosarosor. Rosenbladet 1-2020

Vresros