Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Ruususeura ry Finska Rosensällskapet rf

Y-tunnus 1456402-6

Osoite: puheenjohtajan osoite

Puhelinnumero: 0440 256100

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Päivikki Vilppula: jasenasiat@ruususeura.fi

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, jäsenlehden postitusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti, jos on) Jäsenyystiedot (jäsenyystyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Rekisterin tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle vaan ainoastaan yhdistyksen sisäistä tiedonvälitystä varten yhdistyksen paikallisryhmien vetäjille. Tämän luovutuksen jäsen voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenrekisterin pitäjille. Rekisteritietoja ei myöskään siirretä Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle (EU/ETA).

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Suomen Ruususeura ry – Finska rosensällskapet rf:n tietokantoihin, joihin muilla kuin yhdistyksen valtuuttamilla tahoilla ei ole pääsyä. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.