Ruusunlehti

Ruusunlehti on Ruususeuran jäsenlehti joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja lähetetään kaikille jäsenille.

ISSN 1455-8106

RuusunlehtiIlmestyy
Aineisto lehteen viimeistään
Nro 1Helmikuu
1.1
Nro 2Toukokuu1.4
Nro 3Syyskuu1.8
Nro 4Joulukuu1.10

 Ainestot

Aineisto lähetetään lehden päätoimittajalle

Tekstit Word-tiedostoina (doc) sähköpostilla. Kuvat mahdollisimman suurina (yli 1Mb) jpg-muodossa liitetiedostoina.

Toivomme kirjoituksia jotka eri tavoin valaisevat ruusujen historiaa, lisäystä , jalostusta, ruusujen kasvatusta, mielenkiintoisia puutarhoja ja selostuksia tapahtumista, jossa ruusut ovat keskiössä.

Päätoimittaja

Eija Temmes-Silvonen
sähköposti: ruusunlehti@ruususeura.fi

Taitto

Savion Kirjapaino OY

Ilmoitushinnat

(värillinen ja mustavalkoinen)

1/1 kokosivu tekstisivuilla 8-45 hinta 230 €

1/2 puolisivu tekstisivuilla 8-45 hinta 150 €

1/1 kokosivu takasisäkannessa tai sen viereisellä sivulla 46-47 hinta 290 €

1/2 puolisivu takasisäkannessatai sen viereisellä sivulla 46-47 hinta 190 €