Rosenbladet

Rosenbladet är sällskapets medlemstidning som utkommer fyra ggr per år och skickas till alla medlemmar. ISSN 1455-8106

RosenbladetUtkommer
Material till tidningen senast
Nr 1Februari
1.1
Nr 2Maj1.4
Nr 3September1.8
Nr 4December1.10
  Material skickas till chefredaktören. Texter som word-dokument (doc) via e-post. Bilder möjligast stora (över 1MB) i jpeg- format som bilaga. Vi välkomnar artiklar som på olika sätt belyser rosornas historia, förökning och förädling av rosor, odling av rosor, intressanta trädgårdar och referat från tillfällen med fokus på rosor.

Chefredaktör

Eija Temmes-Silvonen

e-post: ruusunlehti@ruususeura.fi

 

Ombrytning: Savion Kirjapaino OY

Annonspriser (färg och svartvitt)

1/1 helsida på sidorna 8-45 pris 230 €

1/2 halvsida på sidorna 8-45 pris 150 €

1/1 helsida på insidan av bakre pärmen eller sidan bredvid sida 46-47 pris 290 €

1/2 halvsida på insidan av bakre pärmen eller sidan bredvid sida 46-47 pris 190 €