Åbonejdens Lokalgrupp

Vi håller vinterträff torsdagen den 17 mars 2022 kl. 18 i seminarierummet (bredvid caféet) i Turun ylio- pistos botaniska trädgård. Adressen är Runsala parkväg 215. Buss nummer 8 går till Runsala. Vi diskuterar vår verksamhet under sommaren 2022. Ingen förhandsan- mälan behövs. Med hälsningar, lokalgruppens ansvars- person Maarit Kaipainen, tfn. 050 565 8868. 

Comments are closed.