Organisation

Finska Rosensällskapet leds av en styrelse med ordförande, viceordförande, åtta medlemmar med personliga ersättare. Styrelsen väljs av årsmötet som hålls i mars. Styrelsen sammanträder 2-4 ggr/år. Lokalavdelningarna ordnar, möten, föreläsningar, besöker trädgårdar och deltar i mässevenemang. Rosenbladet har en ansvarig chefredaktör, en NRI-redaktör och ett redaktionsråd. Rosensällskapets bokföring sköts av en utomstående bokföringsbyrå.

Styrelse

PositionMedlem
Ersättare
OrdförandeEila Palojärvi
050 548 5729
ei.hanne.pa@gmail.com
ViceordförandeMichael Luther
0440 256100
michael.luther@netikka.fi
SekreterareMaarit Kaipiainen
050 565 8868
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
Merja Kastu
Aila Hartikainen-ValjamoTuuli Lahdentausta
Maila KlemettinenPäivi Virtanen-Gill
Markku MäkeläMärtha Vesterback
Jukka KallijärviLiisa Leppäkoski
Inger KullbergRitva Laaksovirta
Arja HeikkiläMirva Kallio
Seija MuhonenAulis Räsänen

Medlemsärenden

Mirva Kallio     Register, medlemsärenden, anslutningar och utträden

Lokalgrupper

HelsingforsMaila Klemettinen
mailakle@gmail.com
PirkanmaaTuuli Lahdentausta
0440 995 532
tuuli.lahdentausta@suomi24.fi
Anne Nikander
050593 6421
anne.nikander@pihlajarinne.fi
UleåborgMatti Kulju
m.kulju@kolumbus.fi
ÅbonejdenMaarit Kaipiainen
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
Vilande lokalavdelningar:Jyväskylä
Västkusten
Österbotten
Seinäjoki

Rosenbladets redaktionsråd

Eila Palojärvi

Ritva Laaksovirta

Michael Luther

Henry Väre

Bokföring

Heikki Sinisalo KLT, tj, isännöitsijä

Tili-Piikkiö Oy

21500 Piikkiö