Organisation

Finska Rosensällskapet leds av en styrelse med ordförande, viceordförande, åtta medlemmar med personliga ersättare. Styrelsen väljs av årsmötet som hålls i mars. Styrelsen sammanträder 2-4 ggr/år. Lokalavdelningarna ordnar, möten, föreläsningar, besöker trädgårdar och deltar i mässevenemang. Rosenbladet har en ansvarig chefredaktör, en NRI-redaktör och ett redaktionsråd. Rosensällskapets bokföring sköts av en utomstående bokföringsbyrå.

Styrelse

PositionMedlem
Ersättare
OrdförandeMichael Luther
0440 256100
puheenjohtaja@ruususeura.fi
ViceordförandeEija Temmes-Silvonen

eija.temmessilvonen@gmail.com
SekreterareMargareta Hägg
040 5514272
sihteeri@ruususeura.fi
MedlemsansvarigPäivikki Vilppula
Jukka Kallijärvi
Inger Kullberg
Pentti Säynäväjärvi
Kristiina Kalliojärvi
Aulis Räsänen
Merja Kastu
Märtha Vesterback
Jouko Juutinen
Liisa Leppäkoski

Medlemsärenden

Päivikki Vilppula  jasenasiat@ruususeura.fi Register, medlemsärenden, anslutningar och utträden Beställning av publikationer:tilaus@ruususeura.fi Lokalgrupper
HelsingforsMaila Klemettinen
mailakle@gmail.com
PirkanmaaKristiina Kalliojärvi
040 7602720
kristiina.kalliojarvi@kolumbus.fi
Pentti Säynäväjärvi
0400731399
pentti.saynavajarvi@gmail.com
UleåborgMatti Kulju
m.kulju@kolumbus.fi
ÅbonejdenMaarit Kaipiainen
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
Vilande lokalavdelningar:Jyväskylä
Västkusten
Österbotten
Seinäjoki

Rosenbladets redaktionsråd

Michael Luther Eija Temmes-Silvonen Ritva Laaksovirta Henry Väre

Bokföring

Heikki Sinisalo KLT, tj, isännöitsijä Tili-Piikkiö Oy 21500 Piikkiö