Organisation

Finska Rosensällskapet leds av en styrelse med ordförande, viceordförande, åtta medlemmar med personliga ersättare. Styrelsen väljs av årsmötet som hålls i mars. Styrelsen sammanträder 2-4 ggr/år. Lokalavdelningarna ordnar, möten, föreläsningar, besöker trädgårdar och deltar i mässevenemang. Rosenbladet har en ansvarig chefredaktör, en NRI-redaktör och ett redaktionsråd. Rosensällskapets bokföring sköts av en utomstående bokföringsbyrå.

Styrelse

PositionMedlem
Ersättare
OrdförandeEila Palojärvi
050 548 5729
puheenjohtaja@ruususeura.fi
ViceordförandeMichael Luther
0440 256100
michael.luther@netikka.fi
SekreterareMargareta Hägg
040 5514272
sihteeri@ruususeura.fi
Arja HeikkiläMirva Kallio
Jukka KallijärviLiisa Leppäkoski
Inger KullbergRitva Laaksovita
Tuuli LahdentaustaMärtha Vesterback
Seija Muhonen
Markku MäkeläMerja Kastu
Aulis Räsänen

Medlemsärenden

Mirva Kallio   jasenasiat@ruususeura.fi Register, medlemsärenden, anslutningar och utträden

Beställning av publikationer:tilaus@ruususeura.fi

Lokalgrupper

HelsingforsMaila Klemettinen
mailakle@gmail.com
PirkanmaaTuuli Lahdentausta
0440 995 532
tuuli.lahdentausta@suomi24.fi
Anne Nikander
050593 6421
anne.nikander@pihlajarinne.fi
UleåborgMatti Kulju
m.kulju@kolumbus.fi
ÅbonejdenMaarit Kaipiainen
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi
Vilande lokalavdelningar:Jyväskylä
Västkusten
Österbotten
Seinäjoki

Rosenbladets redaktionsråd

Eila Palojärvi

Ritva Laaksovirta

Michael Luther

Henry Väre

Bokföring

Heikki Sinisalo KLT, tj, isännöitsijä

Tili-Piikkiö Oy

21500 Piikkiö