Internationellt samarbete

Nordiska Rosensällskapet

är ett samarbetsorgan för de nordiska rosensällskapen som vill

Sällskapet anordnar Nordisk Rosenhelg vartannat år, samt anordnar gemensamma resor för sällskapets medlemmar till olika delar av Norden och övriga Europa. Samarbete sker dessutom genom utbyte av information via sällskapens medlemstidningar, där de skilda arrangemangen också annonseras.

De nordiska rosensällskapens hemsidor hittar du här:

Danska Rosensällskapet

Norska Rosenföreningen

Islands Trädgårdsförening/Rósaklúbbur

Svenska Rosensällskapet

NRI-redaktör

Inger Kullberg
Porkalavägen 1063
02480 Kyrkslätt
e-post: inger.kullberg@kolumbus.fi

Den Nordiska rosenhelgen

Nästa Nordiska Rosenveckoslut ordnas i Island 2025.

Tidigare rosenhelger har anordnats av de nordiska rosensällskapen sedan 1987. Sedan 1998 anordnas de vart annat år . Arrangemanget roterar mellan de fem sällskapen.

2023 Sverige, Kalmar

2018 Danmark, Köpenhamn

2016 Norge, Bergen

2014 Finland, Åbo

2012 Island, Reykjavik

2010 Sverige, Göteborg

2008 Norge, Oslo

2006 Danmark, Kolding

2004 Finland, Tammerfors

2002 Sverige, Hudiksvall

2000 Norge, Kristiansand

1998 Danmark, Helsingör, i samarbete med Sverige

1998 Sverige, Helsingborg, i samarbete med Danmark

1997 Helsingfors (även Estland)

1996 Norge, Oslo

1995 Sverige, Göteborg

1994 Danmark, Sjaelland och Fyn

1993 Åbo m.fl. platser, i samarbete med Sverige

Nordiska rosor.

Det nordiska rosensällskapet har sedan 2014 ett projekt med målsättning att öka kunskapen om rosor som är härdiga i våra nordiska länder. Rosor som antingen är framtagna av rosenförädlare i de nordiska länderna eller är fyndrosor som klarat sig bra i vårt nordiska klimat. Mera information om projektet nordiska rosor hittar du här: nordiska_rosor_sve_juni_2019.pdf

Medlemskap i de andra nordiska rosensällskapen.

Vill du bli medlem i de andra nordiska rosensällskapen? Då får du deras medlemsblad med intressanta artiklar och information om olika begivenheter.

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att göra det via Internet direkt till respektive sällskap.

Sverige: 250 SKr

IBAN:SE1980000815056944468336 BIC: SWEDSESS

Kontakt: medlemsregistret@svenskros.se

 

Island: 6800 ISK till Islands trädgårdsförening + 1000 ISK till Rosaklubbur

IBAN: IS11 1163 2600 0117 5701 6965 39 SWIFTKOD: LSICISRE

Kontakt: gardyrkjufelag@gardurinn.is

Norge: 350 NOK 

IBAN: NO9390012872347 – BIC(SWIFT) LABANOKK

Kontakt: medlem@norskroseforening.no

Danmark: 330 DKK + 50 DKK för nya medlemmar

'Astrid Lindgren'
Freja
'Freja'
'Hurdal'

är de nationella rossällskapens världsomspännande takorganisation.

WFRS organiserar en världskongress om rosor vart tredje år:

2018 hölls kongressen i Köpenhamn med rubriken: A Fairy Tale of Roses

2022 hölls kongressen i Adelaide, Australien,

18-24.5.2025 ordnas kongressen i Fukuyama i Japan

 

Åren mellan världskongresser organiseras regionala kongresser.

De erbjuder möjligheter för medlemmar i regionen att ta del i lokala möten. Oftast ordnas pre- och postkongress rundturer i samband med kongressen. De ger en unik möjlighet att se områden som man vanligen inte kan besöka på egen hand. De regionala kongresserna inkluderar ofta besök i privata trädgårdar som inte är öppna för allmänheten.

 

2019 hölls en regional konferens i Nanyang, Kina

2023 ordnades en regional konferens i Bryssel med temat ”Heritage Roses

2-6.7. 2024 ordnas en regional konferens med temat ”Nordic Roses 2024i Kalmar i Sverige där man kommer att presentera det omfattande arbetet man gjort inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) att kartlägga och beskriva svenska kultur/fyndrosor. Konferensen är ett unikt tillfälle för oss i Norden att träffa rosvänner från hela världen i vår egen rosmiljö. I samband med kongressen ordnas en pre-congress tour till Finland. Bekanta dig med programmet och anmäl dig till konferensen: Nordic Roses 2024

'Pastel Babylon Eyes'