Internationellt samarbete

Nordiska Rosensällskapet

är ett samarbetsorgan för de nordiska rosensällskapen som vill
Sällskapet anordnar Nordisk Rosenhelg vartannat år, samt anordnar gemensamma resor för sällskapets medlemmar till olika delar av Norden och övriga Europa. Samarbete sker dessutom genom utbyte av information via sällskapens medlemstidningar, där de skilda arrangemangen också annonseras. De nordiska rosensällskapens hemsidor hittar du här: Danska Rosensällskapet Norska Rosenföreningen Islands Trädgårdsförening/Rósaklúbbur Svenska Rosensällskapet NRI-redaktör Inger Kullberg Porkalavägen 1063 02480 Kyrkslätt e-post: inger.kullberg@kolumbus.fi
Den Nordiska rosenhelgen
ordnas i Kalmar i Sverige sommaren 2023.  Närmare information hittar du här: https://uploads.staticjw.com/sr/srsrosor/nrw_kalmar_2020justokt.pdf Tidigare rosenhelger har anordnats av de nordiska rosensällskapen sedan 1987. Sedan 1998 anordnas de vart annat år (jämna år). Arrangemanget roterar mellan de fem sällskapen. (2023 Sverige, Kalmar) 2018 Danmark, Köpenhamn 2016 Norge, Bergen 2014 Finland, Åbo 2012 Island, Reykjavik 2010 Sverige, Göteborg 2008 Norge, Oslo 2006 Danmark, Kolding 2004 Finland, Tammerfors 2002 Sverige, Hudiksvall 2000 Norge, Kristiansand 1998 Danmark, Helsingör, i samarbete med Sverige 1998 Sverige, Helsingborg, i samarbete med Danmark 1997 Helsingfors (även Estland) 1996 Norge, Oslo 1995 Sverige, Göteborg 1994 Danmark, Sjaelland och Fyn 1993 Åbo m.fl. platser, i samarbete med Sverige Nordiska rosor. Det nordiska rosensällskapet har sedan 2014 ett projekt med målsättning att öka kunskapen om rosor som är härdiga i våra nordiska länder. Rosor som antingen är framtagna av rosenförädlare i de nordiska länderna eller är fyndrosor som klarat sig bra i vårt nordiska klimat. Mera information om projektet nordiska rosor hittar du här: nordiska_rosor_sve_juni_2019.pdf
Medlemskap i de andra nordiska rosensällskapen.
Vill du bli medlem i de andra nordiska rosensällskapen? Då får du deras medlemsblad med intressanta artiklar och information om olika begivenheter. Enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att göra det via Internet direkt till respektive sällskap. Sverige: 225SKr IBAN:SE1980000815056944468336 BIC: SWEDSESS Kontakt: medlemsregistret@svenskros.se   Island: 6000 ISK till Islands trädgårdsförening + 1000 ISK till Rosaklubbur IBAN: IS11 1163 2600 0117 5701 6965 39 SWIFTKOD: LSICISRE Kontakt: gardyrkjufelag@gardurinn.is Norge: 350 NOK  IBAN: NO9390012872347 – BIC(SWIFT) LABANOKK Kontakt: medlem@norskroseforening.no   Danmark: 330 DKK + 50 DKK för nya medlemmar
'Astrid Lindgren'
Freja
'Freja'
'Hurdal'
är de nationella rossällskapens världsomspännande takorganisation. WFRS organiserar en världskongress om rosor vart tredje år: 2018 hölls kongressen i Köpenhamn med rubriken: A Fairy Tale of Roses 2022 (27.10-3.11.2022) hålls kongressen i Adelaide, Australien, Mera information om kongressen hittar du här: http://wrc21.aomevents.com.au 2025 ordnas kongressen i Japan   Åren mellan världskongresser organiseras regionala kongresser. De erbjuder möjligheter för medlemmar i regionen att ta del i lokala möten. Oftast ordnas pre- och postkongress rundturer i samband med kongressen. De ger en unik möjlighet att se områden som man vanligen inte kan besöka på egen hand. De regionala kongresserna inkluderar ofta besök i privata trädgårdar som inte är öppna för allmänheten.   2019 hölls en regional kongress i Nanyang, Kina 2023 ordnas en regional kongress i Bryssel 5.-9.6.2023 med temat           ”Heritage Roses2024 ordnas en regional konferens i Kalmar i Sverige där man kommer att presentera det omfattande arbetet man gjort inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) att kartlägga och beskriva svenska kultur/fyndrosor.
'Pastel Babylon Eyes'