Rosenlitteratur

Michael Luther: Rosornas klimatutmaning – En österbottnisk rosenträdgård.

Eget förlag 2023.

448 sidor

Författaren beskriver sina egna erfarenheter under 25 år av att odla rosor i i Österbotten i Finlands odlingszon 3. Tyngdpunkten ligger på hur man väljer en ros till den egna trädgården och hur man får också ömtåliga rosor att överleva och må bra under utmanande förhållanden. I boken beskrivs ingående hur man planterar, gödslar, beskär och skyddar rosor för vintern. I boken beskrivs ca 270 rosor som växer i författarens trädgård. Rosornas egenskaper beskrivs och hur man får dem att klara sig.  De beskrivna rosorna är både sådana som klarar sig utan några extra åtgärder och sådana som kräver mycket för att klara sig.  

Boken har fått mycket positiva recensioner i Rosenbladen i Finland, Norge och Sverige. Den var också nominerad till ”Årets Trädgårdsbok 2023” i Sverige.  

Boken kan beställas direkt av författaren: michael.luther(at)netikka.fi

Pris (vid beställning direkt av författaren): 50€

Pirjo Rautio, Praktfulla gallicarosor.

Översättning, Inger Kullberg. Finska Rosensällskapet, 2013.

I boken berättar Pirjo Rautio om 72 buskrosor som är lämpliga för våra nordiska trädgårdar.

Boken kan beställas från personen som sköter medlemsärenden

e-post: jasenasiat@ruususeura.fi

 

 

Pirjo Rautio,Doftande rugosarosor.

Översättning, Inger Kullberg. Finska Rosensällskapet, 2013. I boken berättar Pirjo Rautio om 72 buskrosor som är lämpliga för våra nordiska trädgårdar.

Boken kan beställas från personen som sköter medlemsärenden

e-post: jasenasiat@ruususeura.fi

 

 Vackra fyndrosor

Redigerad av Pirjo Rautio

. 62 sivua. Finska Rosensällskapet, 2009 I den här boken presenteras vackra rosor som hittats i gamla trädgårdar, parker, järnvägsstationer och vägkanter, som man inte har lyckats att identifiera. Lättskötta som de är, passar de i alla trädgårdar.

Aila Korhonen, Midsommarrosen och andra pimpinellrosor

redigerad av Pirjo Rautio.

54 sidor. Finska Rosensällskapet, 2002.

I denna lilla bok presenteras de vanligaste i Finland odlade pimpinellrosorna genom Aila Korhonens sakkunniga och färgstarka beskrivningar, som illustreras med medlemmarnas fotografier.

Pirjo Rautio: Spiniosissimarosor och harisoniirosor

Finska Rosensällskapet rf 2019. ISBN 978-952-94-1483-3

En ny och uppdaterad omfattande översikt av spinosissima och harisoniirosor i Finland ISBN 978-952-94-1483-3

Boken kan beställas från personen som sköter medlemsärenden

e-post: jasenasiat@ruususeura.fi

 

Tarhapiminellat ec kirjan kansi

 Alanko P., Joy P., Kahila P., Tegel S., Suomalainen ruusukirja, Tammi, 2002.

5.   upplagan, 2009.       ISBN 978-951-31-4793-8

Ett grundläggande verk för alla rosvänner med en omfattande och sakkunnig översikt av rosornas värld i Finland.

Leif Blomqvist, Rosor i norr, 2014

Ab Leif JM Blomqvist Oy, 2015, ISBN 978-952-67340-2-6 Leif Blomqvist har gjort ett omfattande arbete för att befrämja rosodling i Finland, speciellt med fokus på kanadensiska rosor. I boken presenterar han 134 odlingsvärda rosor för finska förhållanden och viktig allmän kunskap om odling av rosor.

Jari Hindström ja Inger Kullberg, Förtjusande rosor

BoD-Books on Demand, Helsinki, Suomi

valmistaja: BoD-Books on Demand, Norderstedt, Saksa

ISBN:978-952-318-853-2, 73 s

Pirkko Liitiä, Kukkien kuningatar.

Ruusun Huumaava Historia. Atena Kustannut Oy, Jyväskylä, 2006.

ISBN 951-796-439-0

Ingmar Lindqvist, Rosor i kallt klimat

IMMI Publishing, Ingmar@lindqvist.fi Waasa Graphics Oy, Vaasa 2016 ISBN 978-952-93-7791-6, 145 s.

Boken beskriver i detalj hur man skall bära sig åt för att få rosor att klara svåra vintrar. Mycket pedagogisk och synnerligen vackert illustrerad. Innehåller en förteckning över rosor, som författaren odlar i Vasa, med angivelser om härdighet, typ av vintertäckning med mera.

Pirjo Rautio, Suomen ruusut, Otava, 2009.

ISBN 978 951-1-22527-0

Märtha Vesterback, Rosarium Hospitalis Borgoensis 2017

Borgå Trädgårdsförening rf – Porvoon Puutarhayhdistys ry, 2017

Suomen puu- ja pensaskasvio. Toim. Henry Väre, Jaakko Saarinen, Arto Kurtto ja Leena Hämet-Ahti

Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet

Publications of the Finnish Dendrological Society 10

3. fullständigt uppdaterade upplagan  2021, 552 s.

ISBN 978-975-96557-4-1

’Suomen puu- ja pensaskasvio’ är en helt inhemsk handbok för att identifiera i Finland naturligt förekommande och odlade förvedade växter- träd, buskar, kvistar och förvedade slingerväxter. Den här tredje upplagan är grundligt uppdaterad. Den vetenskapliga och egennamns växtnomenklaturen  och grupperingen av växter har modärniserats. Nytt är också presentationen av höjdzoner, eftersom det odlas allt flera bergsväxter. Nytt är också beskrivningar och utbredningskartor över korsningar av våra ursprungsarter.

Många ursprungsområden för förvedade växter i Finland som tidigare var stängda har öppnats upp på 1990 talet, vår växtsäsong har blivit längre och via näthandeln har importen av växter blivit mera mångsidig. Därför presenteras mycket flera växter än tidigare i den här upplagan: över 1300 taxoner och nästan lika många sorter. Med finns de vanligaste sorterna och speciellt de som uppkommit genom nationellt urval och förädling.

I floran ges råd om användning, förökning och odling samt information om giftighet och ätlighet. De viktigaste växtsjukdomarna och de som förorsakar skador på växter nämns. På kartorna framgår de ursprungliga utbredningsområdena samt naturlig utbredning och odlingens förekomst och möjlighet att lyckas i Finland.

I boken finns närmare 1 200 skissbilder, Marja Koistinens magnifika illustrationer kompletteras av  Stan Schinglers nya teckningar. Bokens språk är finska.

Puu, puisto, puutarha, Varsinais-Suomessa,

toimittaneet Eva Latvakangas & Hannu Laaksonen,

k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 2007

Leena ja Heikki Luoto, Oman pihan terveydeksi,

Tietoverkosto Eksakti, 2011.

En nyttig handbok för att identifiera och bekämpa skadedjur och växtsjukdomar i trädgården. Tydliga tabeller och åskådliga bilder hjälper att ställa diagnos. För rosenamatören är åtminstone mjöldagg, Ruusuharrastajia kiinnostavat ainakin härmä, spinnarlarver, hallonvivel, bladlöss och rosenstekelns larver intressanta. Det är bra att känna till olika bekämpningsmetoder. Också gårdens stora skade- och nyttodjur presenteras.

Peter Beales, Botanica – Classic Roses. An illustrated encyclopedia and grower’s manual of old roses, shrub roses and climbers

London etc. 1985 Peter Beales är en känd brittiska rosodlarna. Detta är en heltäckande bok för rosvännen. Betoningen i verket ligger just på odlingen av rosor även om rosens historia också beskrivs. En mängd rosor beskrivs, ordnade grupper (gallica, alba etc.)..

Valdemar Petersen, Gammeldags rosor i dagens trädgårdar

Stockholm 1980 Översättning från danska. Valdemar Petersen är en av giganterna i nordisk roshistoria. Boken är full av fakta om de dessa rosor – inte bara om odling utan även rosens kulturhistoria. Boken är illustrerad med fotografier.

Torben Thim, Historiska roser

ISBN 978-87-92382-03-0

Köpenhamn 2004 Torben Thim besjälas av samma kärlek till de gammeldags rosorna som sin föregångare Valdemar Petersen. Här beskriver han deras väg från Asien till Danmark och Norden. Förutom en gedigen historisk bakgrund presenteras sedan varje rosgrupp för sig. Fina fotografier.

Passion för rosor – Palava rakkaus ruusuihin

Red. Tore Ahlbäck Åbo 2006 En antologi där vissa bidrag är publicerade på svenska och vissa på finska. Innehåller – förutom vissa texter om själva blomman – en vidgad syn på rosor, som till exempel ”Rosor i psalmboken” eller rosor i folkkonsten.

Charles Quest-Ritson och Bridgid Quest-Ritson, RHS Encyclopedia of Roses A-Z

London etc. 2011 Boken är utgiven i samarbete med Royal Horticultural Society – RHS. Rosorna är ordnade alfabetiskt och inte efter grupptillhörighet. Insprängt i texten finns även faktarutor där till exempel kända rosförädlare presenteras. Illustrerad.

Gudrun Manell, och Bertil K. Johansson, Rosor – en bok av rosvänner för rosvänner

Västerås 2008 (ny uppl.) En presentation av rosor och rosodling för svenska förhållanden. Boken är indelad i kapitel, ofta ordnade efter rosfamiljerna men det finns även rubriken som ”marktäckande och bredväxande sorter”. Urvalet i boken lägger relativt stor tyngd på moderna och nytillkomna rosgrupper som de kanadensiska rosorna eller moderna buskrosor. Fina fotografier av Bertil K Johansson.

Franziska Kröll, Rosor för förnuft och känsla: porträtt, skötsel, idéer, inspiration

Stockholm 2007.

Författaren var grundare och tidigare innehavare av plantskolan Flora Linnea. Hon ger handfasta råd i hur man lyckas med sina rosor. Dessutom porträtteras ungefär 200 rosor som klassas som odlingsvärda. Rosorna delas in i grupper efter färg – man kan således hitta både buskrosor, rabattrosor och klängrosor under till exempel rubriken ”Aprikos och orange nyanser”.

Rosor för nordiska trädgårdar – buskrosor

Rosor för nordiska trädgårdar – klätterrosor, rabattrosor

Rosor för nordiska trädgårdar. Användning och skötsel

Lars-Åke Gustavsson

Stockholm 2008 (ny uppl.) Mycket innehållsrik. Systematiska beskrivningar av rosgrupper och rosor. Beskrivande och vackra bilder av rosorna. Det svenska Roslexikonet.

Graham Stuart Thomas, The Graham Stuart Thomas Rose Book

London 2004 Samlingsvolym som innehåller av författaren reviderade och utökade versioner av tre tidigare böcker, ”The Old Shrub Roses” (1955), ”Shrub Roses of Today” (1962) och ”Climbing Roses Old and New” (1965), där den första snarast har kultstatus och kan sägas vara utgångspunkten för det moderna intresset för gamla rosor. GST är en av de största auktoriteterna i världen när det gäller gamla rosor och är ett av de stora namnen inom brittisk trädgårdskonst – trädgården vid Mottisfont är en av hans skapelser. Boken innehåller odlingsråd, roshistoria och personliga reflektioner över rosor. Auktoritativa och personligt hållna beskrivningar av ett stort antal rosor. Illustrerad med fotografier, GST:s egna teckningar och klassiska rosbilder som till exempel Redouté. En av de bästa gula Austinrosorna är döpt efter honom.

David Austin, The Rose

Woodbridge 2012 En skildring av rosornas historia, hur man odlar rosor och vilka rosgrupper som finns. En gedigen presentation som illustreras med vackra foton. Inte alla beskrivna rosor finns på bild.

Ulrika Carlson-Nilsson, Variation in Rosa with Emphasis on the Improvement of Winter Hardiness and Resistance to Marssonina rosae (Blackspot)

Alnarp 2002

Graham Stuart Thomas, An English Rose Garden. Gardening with Roses at Mottisfont Abbey

London 1991 En av de mest berömda roskännarna skriver om sin skapelse: den berömda rosträdgården vid Mottisfont Abbey.

Gertrude Jekyll, Edward Mawley, Roses for English Gardens

London 1902 [Faksimilutgåva 2010] En klassiker när det gäller trädgårdsplanering. Jekyll skapade en mängd trädgårdar och var en inspirationskälla när Vita Sackville-West och Harold Nicholson utformade trädgården vid Sissinghurst.

Inger Palmstierna, Rosor i vackert sällskap

Stockholm 2008 En bok som i huvudsak inriktar sig på moderna rosor och deras användning i trädgården. Flera tips och förslag om hur man samplanterar rosorna med andra växter, hur man ordnar rosor i kruka eller på balkongen.

William Paul, The Rose Garden

London 1848 (många upplagor finns!) Upplagan från 1872 finns att ladda ned som pdf-fil från webbplatsen Internet Archive: https://archive.org/details/rosegarden00paulgoog William Paul var den kanske främste rosförädlaren i England under 1800-talet och hans bok kom ut i nya upplagor ända till början av 1900-talet. Denna bok innehåller nog allt man behöver veta om plantering och skötsel av rosor. Inte minst avsnittet om beskärning är värt att läsa.

Ann Chapman, Kvinnorna i rosenträdgården : historierna, romantiken och äventyren bakom rosorna

[Women in my Rose Garden] Västerås 2012 En mycket vackert illustrerad bok om rosor med kvinnonamn. Ett trettiotal kvinnoporträtt tecknas med utgångspunkt från rosen med deras namn, allt ifrån Cornelia Africana i antikens Rom till 1900-talets Ghislaine de Féligonde. Vi möter hertiginnor och trädgårdsexperter, borgarfruar och kejsarinnor. En mycket vacker och underhållande bok.

Gamla rosböcker på internet

John Lindley, A Monograph of Roses

London 1820 Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.24520 Denna bok ansågs på sin tid vara den bästa boken om rossläktet. ___________________________________________________

H.C. Andrews, Roses: or a Monograph of the Genus Rosa

London 1805 https://books.google.se/ Framför allt trevliga färgplanscher, men har också visst intresse för den bild den ger av vilka rosor man kände till runt 1800

Ellen Willmott, The Genus Rosa

London 1910-1914 Finns att ladda ned som pdf-fil från Internet Archive: https://archive.org/details/genusrosa1will En klassiker! En oerhört noggrann genomgång av de olika rosgrupperna. Hennes diskussion av damaskenerrosorna är t.ex. väl värd att läsa.