Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf

Finska Rosensällskapets årsmöte 2021

hålls enligt stadgarna varje år i  Mars. På grund av COVID-19 epidemin beslöt Rosensällskapets styrelse på sitt möte den 134.2. att flytta årsmötet till juni 2021.

Kallelse till årsmöte

Finska Rosensällskapets årsmöte hålls lördag 19.6.2021 kl. 12.00 i konferensrummet på Kyrkslätts bibliotek Fyyri, Kyrktorget 1, Kyrkslätt. Kaffe/te serveras före årsmötet fr.o.m. kl. 11.00 i Cafe Messi. Anmälan om deltagande senast söndag 13.6.2021 antingen per e-post maarit.kaipiainen@pp.inet.fi eller tel. 050 565 8868. Meddela samtidigt om ev. allergier. Efter mötet finns ev. möjlighet att besöka rosenträdgården på Wohls gård på egen hand och kostnader. Vi informerar anmälda deltagare och också på Rosensällskapets nätsida (www.ruususeura.fi), ifall mötet inhiberas eller flyttas på grund av epidemi- och samlings-begränsningar.

På mötet behandlas ärendena som nämns i stadgarna enligt 9 § samt stadgeändring.

I tur att avgå från styrelsen är (den personliga suppleanten inom parentes):

Palojärvi Eila ordförande

Luther Michael viceordförande

I tur att avgå från styrelsen

Kaipiainen Maarit (Kastu Merja)

Klemettinen Maila (Virtanen-Gill Päivi)

Hartikainen-Valjamo Aila (Lahdentausta Tuuli)

Mäkelä Markku (Vesterback Märtha)

 Välkomna!

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf

Styrelsen

 

På grund av Covid-19 epidemin flyttades årsmötet 2020 fram. Mötet hölls lördagen 19.9.  i Tammerfors på huvudbiblioteket Metso i föreläsningsutrymmet Kuusi ja Pihlaja, adress Pirkankatu 2, Tammerfors.

På mötet behandlades stadgeenliga ärenden enligt §9. 

Som ordförande 2020 fortsätter Eila Palojärvi och som vice ordförande Michael Luther

Istället för de ordinarie och ersättare (inom parentes) som var i tur att avgå från styrelsen  valdes för åren 2020-2021

Arja Heikkilä (Mirva Kallio)

jukka Kallijärvi (Liisa Leppäkoski)

Inger Kullberg (Ritva Laaksovirta)

Seija Muhonen (Aulis Räsänen)  

Till verksamhetsgranskare valdes Timo Saarimaa och Sirkka Juhanoja, till ersättare Hannu Grönholm och Raili Siltala.

Mötet godkände verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och godkände verksamhetsplan och budget för 2020.

Beslöts att medlemsavgiften för 2021 är 28€ och för medlemskap på livstid 320€.

Lokalgrupperna

Lokalgrupperna anordnar möten, föreläsningar, träffar och besök i intressanta trädgårdar. På grund av epidemisituationen är det osäkert om t.ex besök i trädgårdar kan ordnas under sommaren 2020.  När det igen blir tillåtet att ordna möten kommer vi att informera om det här på hemsidan.

Nordisk Rosenhelg

var planerad  att hållas 26-28.6.2020 i Kalmar,  Sverige. På grund av  Covid-19 pandemin måste den inhiberas. Men det Nordiska Rosensällskapet planerar att återkomma och ordna Rosenhelgen ett annat år.  Om det här informerar vi här på hemsidan när arrangemangen klarnar. Då kan du komma med och träffa intressanta ”rosmänniskor” från övriga Norden och besöka intressanta rosträdgårdar.

’Wild Edric’