Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf

Finska Rosensällskapets årsmöte

hålls enligt stadgarna varje år i  Mars. På grund av Covid-19 epidemin flyttades årsmötet 2020 fram. Mötet hölls lördagen 19.9.  i Tammerfors på huvudbiblioteket Metso i föreläsningsutrymmet Kuusi ja Pihlaja, adress Pirkankatu 2, Tammerfors.

På mötet behandlades stadgeenliga ärenden enligt §9. 

Som ordförande 2020 fortsätter Eila Palojärvi och som vice ordförande Michael Luther

Istället för de ordinarie och ersättare (inom parentes) som var i tur att avgå från styrelsen  valdes för åren 2020-2021

Arja Heikkilä (Mirva Kallio)

jukka Kallijärvi (Liisa Leppäkoski)

Inger Kullberg (Ritva Laaksovirta)

Seija Muhonen (Aulis Räsänen)  

Till verksamhetsgranskare valdes Timo Saarimaa och Sirkka Juhanoja, till ersättare Hannu Grönholm och Raili Siltala.

Mötet godkände verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och godkände verksamhetsplan och budget för 2020.

Beslöts att medlemsavgiften för 2021 är 28€ och för medlemskap på livstid 320€.

Lokalgrupperna

Lokalgrupperna anordnar möten, föreläsningar, träffar och besök i intressanta trädgårdar. På grund av epidemisituationen är det osäkert om t.ex besök i trädgårdar kan ordnas under sommaren 2020.  När det igen blir tillåtet att ordna möten kommer vi att informera om det här på hemsidan.

Nordisk Rosenhelg

var planerad  att hållas 26-28.6.2020 i Kalmar,  Sverige. På grund av  Covid-19 pandemin måste den inhiberas. Men det Nordiska Rosensällskapet planerar att återkomma och ordna Rosenhelgen ett annat år.  Om det här informerar vi här på hemsidan när arrangemangen klarnar. Då kan du komma med och träffa intressanta ”rosmänniskor” från övriga Norden och besöka intressanta rosträdgårdar.

'Wild Edric'