Rosenbladet nr 4/2020

Rosenbladet nr 4 utkom i början av december. Som alltid med ett intressant innehåll för rosälskaren.

Utgående från artiklarna kunde lämpliga resmål nästa sommar vara rosenparken i Joensuu, Marttilas rosarium eller vinterträdgården i Helsingfors.

Berättelsen om Anton Tjechovs liv och trädgård låter fantasin flyga.

Artiklarna om odling av rosor på egen rot och fröodling av rosor i Pilvilinna väcker lusten att själv pröva på.

Rosenbladet 1/2021 utkommer i februari. Då finns löfte om mera intressanta artiklar.

'Summer Wine'

Comments are closed.