DSC_4326

Årsmöte 2020

Finska Rosensällskapets årsmöte hölls i Tammerfors 19.9.2020

På grund av COVID-19 epidemin flyttades mötet från våren till hösten i enlighet med de nationella direktiven. P.g.a. epidemin deltog också ett litet antal medlemmar i mötet. På mötet behandlades och beslöts om de stadgeenliga årsmötesärendena.

  1. Valdes ordförande, viceordförande och fyra styrelsemedlemmar med personliga ersättare istället för de som var i tur att avgå. Som ordförande fortsätter Eila Palojärvi. Styrelsens sammansättning i övrigt framgår under rubriken ”Organisation”. 
  2. Godkändes verksamhetsberättelse och fastställdes bokslut för år 2019.
  3. Godkändes verksamhetsplan och budget för år 2020. Verksamheten i år är av nödtvång rätt begränsad. Det är inte möjligt att ordna möten, träffar och mässor.  Till all lycka var det ändå möjligt att ordna ”Öppna Trädgårdar” dagen 5.7.2020. 
  4. Beslöts att medlemsavgiften för år 2021 är 28€. 

Comments are closed.