Aktuellt 2021

 Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

 Kallelse till årsmöte 

Finska Rosensällskapets årsmöte hålls lördag 19.6.2021 kl. 12.00 i konferensrummet på Kyrkslätts bibliotek Fyyri, Kyrktorget 1, Kyrkslätt. Kaffe/te serveras före årsmötet fr.o.m. kl. 11.00 i Cafe Messi. Anmälan om deltagande senast söndag 13.6.2021 antingen per e-post maarit.kaipiainen@pp.inet.fi eller tel. 050 565 8868. Meddela samtidigt om ev. allergier. Efter mötet finns ev. möjlighet att besöka rosenträdgården på Wohls gård på egen hand och kostnader. Vi informerar anmälda deltagare och också på Rosensällskapets nätsida (www.ruususeura.fi), ifall mötet inhiberas eller flyttas på grund av epidemi- och samlings-begränsningar. 

På mötet behandlas ärendena som nämns i stadgarna enligt 9 § samt stadgeändring. 

I tur att avgå från styrelsen är (den personliga suppleanten inom parentes): 

Palojärvi Eila ordförande 

Luther Michael viceordförande 

I tur att avgå från styrelsen 

Kaipiainen Maarit (Kastu Merja) 

Klemettinen Maila (Virtanen-Gill Päivi) 

Hartikainen-Valjamo Aila (Lahdentausta Tuuli) 

Mäkelä Markku (Vesterback Märtha) 

 Välkomna! 

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

Styrelsen 

.

'Olkkala'

Medlemskap 2021

Det nya året har börjat i COVID-19 tecken liksom det förra slutade. Men det kuvar inte oss i Rosensällskapet. Vi fortsätter med vår verksamhet inom det ramar som begränsningarna sätter på samhället.

Rosenbladet utkommer med fyra nummer som planerat.

Nummer 1 kommer i postlådan vecka 8 (22-28.2.)

Nummer 2 vecka 20 (17-23.5.)

Nummer 3 vecka 38 (20-26.9.) och

nummer 4 vecka 48 (29.11.-5.12.)

Det utlovas intressanta artiklar.

Föreningens årsmöte är planerat till 20.3.2021 i Tammerfors. Men tidpunkten beror på vilka begränsningar epidemin förorsakar i samhället. Så följ med informationen här på hemsidan och på sällskapets fb-sida.

Här på hemsidan berättar vi också om lokalavdelningarnas verksamhet när den igen blir möjlig.

För att du skall kunna ta del av sällskapets alla förmåner kom ihåg att betala din medlemsavgift i tid. Du fick ett brev om det nu i januari. Kom du ihåg att betala? Om inte så betala in medlemsavgiften om 28€ med det snaraste på sällskapets konto;

Aktia,IBAN FI46 4055 3120 00331 47

Comments are closed.