Aktuellt 2021

Medlemskap 2021

Det nya året har börjat i COVID-19 tecken liksom det förra slutade. Men det kuvar inte oss i Rosensällskapet. Vi fortsätter med vår verksamhet inom det ramar som begränsningarna sätter på samhället.

Rosenbladet utkommer med fyra nummer som planerat.

Nummer 1 kommer i postlådan vecka 8 (22-28.2.)

Nummer 2 vecka 20 (17-23.5.)

Nummer 3 vecka 38 (20-26.9.) och

nummer 4 vecka 48 (29.11.-5.12.)

Det utlovas intressanta artiklar.

Föreningens årsmöte är planerat till 20.3.2021 i Tammerfors. Men tidpunkten beror på vilka begränsningar epidemin förorsakar i samhället. Så följ med informationen här på hemsidan och på sällskapets fb-sida.

Här på hemsidan berättar vi också om lokalavdelningarnas verksamhet när den igen blir möjlig.

För att du skall kunna ta del av sällskapets alla förmåner kom ihåg att betala din medlemsavgift i tid. Du fick ett brev om det nu i januari. Kom du ihåg att betala? Om inte så betala in medlemsavgiften om 28€ med det snaraste på sällskapets konto;

Aktia,IBAN FI46 4055 3120 00331 47

Comments are closed.