Olkkala

Aktuellt 2021

 Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

 Kallelse till årsmöte 

Finska Rosensällskapets årsmöte hålls lördag 19.6.2021 kl. 12.00 i konferensrummet på Kyrkslätts bibliotek Fyyri, Kyrktorget 1, Kyrkslätt. Kaffe/te serveras före årsmötet fr.o.m. kl. 11.00 i Cafe Messi. Anmälan om deltagande senast söndag 13.6.2021 antingen per e-post maarit.kaipiainen@pp.inet.fi eller tel. 050 565 8868. Meddela samtidigt om ev. allergier. Efter mötet finns ev. möjlighet att besöka rosenträdgården på Wohls gård på egen hand och kostnader. Vi informerar anmälda deltagare och också på Rosensällskapets nätsida (www.ruususeura.fi), ifall mötet inhiberas eller flyttas på grund av epidemi- och samlings-begränsningar. 

På mötet behandlas ärendena som nämns i stadgarna enligt 9 § samt stadgeändring. 

I tur att avgå från styrelsen är (den personliga suppleanten inom parentes): 

Palojärvi Eila ordförande 

Luther Michael viceordförande 

I tur att avgå från styrelsen 

Kaipiainen Maarit (Kastu Merja) 

Klemettinen Maila (Virtanen-Gill Päivi) 

Hartikainen-Valjamo Aila (Lahdentausta Tuuli) 

Mäkelä Markku (Vesterback Märtha) 

 Välkomna! 

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

Styrelsen 

.

'Olkkala'

Medlemskap 2021

Det nya året har börjat i COVID-19 tecken liksom det förra slutade. Men det kuvar inte oss i Rosensällskapet. Vi fortsätter med vår verksamhet inom det ramar som begränsningarna sätter på samhället.

Rosenbladet utkommer med fyra nummer som planerat.

Nummer 1 kommer i postlådan vecka 8 (22-28.2.)

Nummer 2 vecka 20 (17-23.5.)

Nummer 3 vecka 38 (20-26.9.) och

nummer 4 vecka 48 (29.11.-5.12.)

Det utlovas intressanta artiklar.

Föreningens årsmöte är planerat till 20.3.2021 i Tammerfors. Men tidpunkten beror på vilka begränsningar epidemin förorsakar i samhället. Så följ med informationen här på hemsidan och på sällskapets fb-sida.

Här på hemsidan berättar vi också om lokalavdelningarnas verksamhet när den igen blir möjlig.

För att du skall kunna ta del av sällskapets alla förmåner kom ihåg att betala din medlemsavgift i tid. Du fick ett brev om det nu i januari. Kom du ihåg att betala? Om inte så betala in medlemsavgiften om 28€ med det snaraste på sällskapets konto;

Aktia,IBAN FI46 4055 3120 00331 47

pastedGraphic.png

Medelemsförmåns erbjudande

Som medlem i Rosensällskapet kan du prenumerera på tidningen Kotipuutarha till medlemspriset 58 euro per år. Här bredvid ser du tidningens erbjudande. Notera att det gäller en fortlöpande prenumeration. När du prenumererar, meddela då Finska Rosensällskapet rf som din förening.

pastedGraphic.png

Linnanmäki

Bok recension

Suomen puu- ja pensaskasvio

Tredje fullständigt reviderade upplagan

Red. Henry Väre, Jaakko Saarinen, Arto Kurtto, Leena Hämet-Ahti

Dendrologiska sällskapet, Helsingfors 3.1. 2021 552 sidor

ISBN 978-975-96557-4-1

Den här boken är efterlängtad. Det har gått nästan 30 år sedan den förra upplagan utkom (1992). Tiden har likväl medfört att kunskapen och erfarenheten har ökat enormt, bland annat rörande olika växters härdighet, utbredning, klimatförändringens inverkan.

I den pinfärska boken, på frampärmens insida, finns en tydlig karta över de biogeografiska provinserna i Finland, numrerade, samt förklaringar till symbolerna om en växt är ursprunglig, allmän och härdig på olika håll i Finland. Klasser, ordningar, familjer och släkten finns i en överskådlig förteckning. Nytt är att även höjdzoner (oro-zoner) tas i beaktande. Det finska ordet menestyminen (menestyä = klara sig, trivas) har ersatts med kestävyys i betydelsen härdighet, tålighet (Enklare för oss svenskspråkiga, övers. anm.). Fyra härdighetsklasser finns (mot tidigare sju). Det finns också kartor som illustrerar (sid. 23). Antalet arter i boken har reducerats på grund av alltför stor mängd, till exempel rabattrosor, marktäckande rosor och de ömtåliga klätterrosorna finns inte med. Urvalet är ändå tillräckligt stort, speciellt bland fyndrosorna. Utbredningskartor finns också för många rosor, flera medlemmar i Rosensällskapet har deltagit i arbetet med att komplettera desamma.

De vetenskapliga namnen förklaras i början av boken, likaså vad de grundar sig på, även en nybörjare inser hur viktigt det är med latin. Rosor korsas rätt ofta med varandra, varför de finns i tusental och det är inte lätt att veta vilken art de representerar. Därför skrivs namnet direkt efter släktets namn, ordet Rosa. Bra att veta när man behöver bli uppdaterad på hur namnen skrivs. I boken används fortfarande stor bokstav i ordet Grupp. I Rosenbladet har vi kommit överens om att följa allmänna finska (och svenska) skrivregler och skriver ordet grupp med liten bokstav. Nykomlingar och främmande arter, utbredningskartor, växtzoner och sektioner, härdighet, till och med förökningsmetoder ökar kunskapen både hos amatörer och specialister. Först måste man ändå lära sig bokens förkortningar (sid. 24).

Många nya finska rosnamn härstammar direkt från sorten. Ändå är det en utmaning att komma ihåg de nya namnen vare sig det handlar om finska eller latin. Dessutom finns det nya namn utan samband med sorten.

”Nya” rosor som exempel:

 Rosa spinosissima ’Grandiflora’ heilinruusu

’Kerisalo’ tylliruusu

’Linnanmäki’ huviruusu

’Ristinummi’ kaihoruusu

’Olkkala’ vihdinruusu

’Flammentanz’ hurmeköynnösruusu

’New Dawn’ rusoköynnösruusu’

Rosa x novae-angliae marianruusu (carolinaglansros).

Vresrosen som klassats som invasiv har två former, vit och röd. I boken används nu ”punakurtturuusu” och ”valkokurtturuusu” för att bättre skilja dem från ”tarhakurtturuusu”. Den invasiva kallas på svenska vresros och de förädlade varianterna rugosarosor. Rosa corymbifera heter hårig stenros och Rosa vosagiaca hårig nyponros. En identifiering börjar man bäst med att utgå från släktbestämningsschemat, inte med att direkt gå till det förväntade slutresultatet. Marja Koistinens och Stan Shinglers illustrationer är tydliga och vackra. Växtgeografi noteras på sidorna.

När du har studerat avsnittet om rosor (sidorna 180 – 205) kan du bekanta dig med mer exotiska växter med klimatförändringen i tankarna, Sciadopitys Carya, Stewartia, med flera. I bokens 1338 taxa finns studiematerial för flera år. Tack till bokens författare.

Beställ boken på www.tiedekirja.fi eller i en bokhandel.

billigaste pris på nätet:

https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-puu-ja-pensaskasvio-ennakkotilaus.html

och billigaste pris i butik

Teidekirja

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

Eila Palojärvi

Finska Rosensällskapet rf, ordförande

Översättarens anmärkning: bokens språk är finska, de allra flesta sortnamnen finns också på svenska.

Linnanmäki
'Linnanmäki'

Rosenbladet nr 4/2020

Rosenbladet nr 4 utkom i början av december. Som alltid med ett intressant innehåll för rosälskaren.

Utgående från artiklarna kunde lämpliga resmål nästa sommar vara rosenparken i Joensuu, Marttilas rosarium eller vinterträdgården i Helsingfors.

Berättelsen om Anton Tjechovs liv och trädgård låter fantasin flyga.

Artiklarna om odling av rosor på egen rot och fröodling av rosor i Pilvilinna väcker lusten att själv pröva på.

Rosenbladet 1/2021 utkommer i februari. Då finns löfte om mera intressanta artiklar.

'Summer Wine'
DSC_4326

Årsmöte 2020

Finska Rosensällskapets årsmöte hölls i Tammerfors 19.9.2020

På grund av COVID-19 epidemin flyttades mötet från våren till hösten i enlighet med de nationella direktiven. P.g.a. epidemin deltog också ett litet antal medlemmar i mötet. På mötet behandlades och beslöts om de stadgeenliga årsmötesärendena.

  1. Valdes ordförande, viceordförande och fyra styrelsemedlemmar med personliga ersättare istället för de som var i tur att avgå. Som ordförande fortsätter Eila Palojärvi. Styrelsens sammansättning i övrigt framgår under rubriken ”Organisation”. 
  2. Godkändes verksamhetsberättelse och fastställdes bokslut för år 2019.
  3. Godkändes verksamhetsplan och budget för år 2020. Verksamheten i år är av nödtvång rätt begränsad. Det är inte möjligt att ordna möten, träffar och mässor.  Till all lycka var det ändå möjligt att ordna ”Öppna Trädgårdar” dagen 5.7.2020. 
  4. Beslöts att medlemsavgiften för år 2021 är 28€.