Rosenhändelser 2023

Rosenhändelser under början av året i Finland

-Finska Rosensällskapets årsmöte 18.3.2023. i Tammerfors. Se Möten 

-Rosensällskapet ordnar föreläsningar om rosor på nätet inom ramen för ”Puuha”-projektet. Se Puutarhaliittos nätsidor

Vårmässan i Helsingfors Mässcentrum, 30.3.-2.4. Rosensällskapet är med på Puutarhaliittos avdelning 31.3-1.4.

Piha ja Luonto mässan i Tammerfors, Messu- ja urheilukeskus 6.-7.5. Rosensällskapet är med och informerar.

Rosenhändelser utomlands under början av året

The 15th International Heritage Rose Conference, i Belgien 5.-9.6.2023. Programmet hittar du via rubrikens länk. Du kan anmäla dig via den här länken: Rosa Belgica Registration

Nordisk Rosenhelg, i Kalmar, i Sverige 29.6-2.7.2023. Programmet hittar du via rubrikens länk. Du kan anmäla dig via den här länken: Nordisk Rosenhelg

-Nolia Trädgård mässan i Umeå 21.-23.4.2023. Finska och Svenska Rosensällskapen informerar tillsammans..

Chelsea Flower Show, i London 23-27.5.2023

Rosenhändelser 2022

Webbinarium:  Rosornas vinterutmaning och vinterskydd

Tisdag 18.10.2022 klo. 18.30–20.00.

Välkommen att bekanta dig med rosornas fascinerande värld! Lämpligt för årstiden berättar  Michael Luther från Finska Rosensällskapet  om rosornas vinterutmaningar och ger råd om vinterskydd av rosor.  Du hinner i höst ännu bra göra det som behövs för att skydda rosorna för vintern. Du lär dig också om de utmaningar som vintern är för ropsorna och hur man förbereder sig för dem. Anmöl dig till webbinariet (som är på finska) senast måndag 17.10.2022 kl. 12.00 : Ilmoittautuminen ruusuwebinaariin
Rosensällskapet, Helsingfors lokalgrupp
Tisdag 4.10.2022 kl 17-19 Rikhardsgatans bibliotek, första våningens mötesrum. Anna-Maija Myllynen: Berättelser om koloniträdgårdar, prat om den egna koloniträdgårdshobbyn och lite om rosor.
Ruususeuran Turun seudun paikallisryhmän jäsenille

 

Tervetuloa ruusuiltapäivään ti 5.7.2022! Käydään yksityispihassa Turun Pääskyvuoressa sekä Tähkäpuiston rosariumissa. Vierailu yksityispihaan alkaa klo 15, sen jälkeen Tähkäpuisto noin klo 16.30 eteenpäin. Ilmoita osallistumisesta, niin lähetän saapumisohjeen ensimmäiseen kohteeseen. Jos ehdit vain jälkimmäiseen, julkiseen kohteeseen, ilmoita siitäkin, niin tiedän suunnilleen ryhmän koon.

 

Tähkäpuistosta kerrotaan Turun kaupungin sivuilla. Teksti löytyy seuraavaa reittiä: turku.fi > kulttuuri ja liikunta > ulkoilualueet > puistot https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/ulkoilualueet/puistot/tahkapuisto . Rosarium on vihitty käyttöön 1995.

Åbonejdens Lokalgrupp

Vi håller vinterträff torsdagen den 17 mars 2022 kl. 18 i seminarierummet (bredvid caféet) i Turun ylio- pistos botaniska trädgård. Adressen är Runsala parkväg 215. Buss nummer 8 går till Runsala. Vi diskuterar vår verksamhet under sommaren 2022. Ingen förhandsan- mälan behövs. Med hälsningar, lokalgruppens ansvars- person Maarit Kaipainen, tfn. 050 565 8868. 

Olkkala

Aktuellt 2021

 Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

 Kallelse till årsmöte 

Finska Rosensällskapets årsmöte hålls lördag 19.6.2021 kl. 12.00 i konferensrummet på Kyrkslätts bibliotek Fyyri, Kyrktorget 1, Kyrkslätt. Kaffe/te serveras före årsmötet fr.o.m. kl. 11.00 i Cafe Messi. Anmälan om deltagande senast söndag 13.6.2021 antingen per e-post maarit.kaipiainen@pp.inet.fi eller tel. 050 565 8868. Meddela samtidigt om ev. allergier. Efter mötet finns ev. möjlighet att besöka rosenträdgården på Wohls gård på egen hand och kostnader. Vi informerar anmälda deltagare och också på Rosensällskapets nätsida (www.ruususeura.fi), ifall mötet inhiberas eller flyttas på grund av epidemi- och samlings-begränsningar. 

På mötet behandlas ärendena som nämns i stadgarna enligt 9 § samt stadgeändring. 

I tur att avgå från styrelsen är (den personliga suppleanten inom parentes): 

Palojärvi Eila ordförande 

Luther Michael viceordförande 

I tur att avgå från styrelsen 

Kaipiainen Maarit (Kastu Merja) 

Klemettinen Maila (Virtanen-Gill Päivi) 

Hartikainen-Valjamo Aila (Lahdentausta Tuuli) 

Mäkelä Markku (Vesterback Märtha) 

 Välkomna! 

Suomen Ruususeura ry – Finska Rosensällskapet rf 

Styrelsen 

.

'Olkkala'

Medlemskap 2021

Det nya året har börjat i COVID-19 tecken liksom det förra slutade. Men det kuvar inte oss i Rosensällskapet. Vi fortsätter med vår verksamhet inom det ramar som begränsningarna sätter på samhället.

Rosenbladet utkommer med fyra nummer som planerat.

Nummer 1 kommer i postlådan vecka 8 (22-28.2.)

Nummer 2 vecka 20 (17-23.5.)

Nummer 3 vecka 38 (20-26.9.) och

nummer 4 vecka 48 (29.11.-5.12.)

Det utlovas intressanta artiklar.

Föreningens årsmöte är planerat till 20.3.2021 i Tammerfors. Men tidpunkten beror på vilka begränsningar epidemin förorsakar i samhället. Så följ med informationen här på hemsidan och på sällskapets fb-sida.

Här på hemsidan berättar vi också om lokalavdelningarnas verksamhet när den igen blir möjlig.

För att du skall kunna ta del av sällskapets alla förmåner kom ihåg att betala din medlemsavgift i tid. Du fick ett brev om det nu i januari. Kom du ihåg att betala? Om inte så betala in medlemsavgiften om 28€ med det snaraste på sällskapets konto;

Aktia,IBAN FI46 4055 3120 00331 47

pastedGraphic.png

Medelemsförmåns erbjudande

Som medlem i Rosensällskapet kan du prenumerera på tidningen Kotipuutarha till medlemspriset 58 euro per år. Här bredvid ser du tidningens erbjudande. Notera att det gäller en fortlöpande prenumeration. När du prenumererar, meddela då Finska Rosensällskapet rf som din förening.

pastedGraphic.png

Bok recension

Rosornas klimatutmaning – En österbottnisk rosenträdgård

Författare: Michael Luther

ISBN 978-952-94-7339-7

Copyright 2023: Michael Luther

Layout: Ulrica Wik/ Grafica Layout

Rosvänner med svenska som modersmål har denna vår (2023) kunnat glädja sig över att en ny rosbok med inriktning på odling i kallare klimat kommit ut på marknaden. Det är Michael Luther, bosatt i Solf, nära Vasa i Österbotten som ger ut en bok om sina egna erfarenheter som hobbyodlare. Han bor i zon 3 i Finland (Sverige zon 5). Författaren står själv för alla foton, tabeller och grafik.

Det finns hobbyodlare av olika slag, efter genomläsning av boken får man nog sätta epitetet proffs på honom. Luther ger hand­fasta råd om odling, dessutom andas boken genuin kärlek till rosor. Författaren berättar om sin fascination för rosor och lusten att för­söka knäcka zongränser. Rosorna köper han från olika plantskolor i hemlandet och runtom i Europa. Nätbeställning av barrotade plantor är behändigt.

Boken har 448 sidor och ger en mycket grundlig inblick i rosornas värld utgående från olika områden. Boken inleds med historiska fakta. Han ger goda skötselråd om hur man kan hjälpa rosorna att övervintra i kallt klimat. Att odla i högbänk, täcka in rosor eller helt enkelt gräva ner dem till vintern enligt MTM­ metoden eller att förvara dem i krukor frostfritt är några exempel på hur man hjälper rosorna.

Goda råd ges om plantering: gräv alltid tillräckligt djupa och breda gropar 50 x 50 cm. Dränering av växtplatsen, rotmattor och upphöjda bäddar gör att rosorna får optimala möjligheter att trivas och blomma.

Många rosodlare är alltid tveksamma till när beskärningen skall göras och hur. Det är bra att känna till rosornas egenskaper när man gör beskärningen. Författaren konstaterar att det kalla klimatet gör en del av beskärningsjobbet enklare: frusna och torra grenar måste tas bort.

Gödsling av olika slags grupper av rosor, val av gödsel samt tidpunkt för gödsling får en utmärkt beskrivning.

Rosornas skönhet förstärks av andra blommande växter. Vårlökar, perenner och pioner ges som exempel.

Jordtemperaturen är ett exempel på att författaren är lite mera än amatör med sin grundlighet, men intressanta fakta är det förvisso.

Det är sällan en trädgård med många rosor klarar sig helt utan angrepp av sjukdomar. Ett kapitel ägnas åt olika sjukdomar och bekämpning av dem utan kemikalier.

Den största delen av boken ägnas åt presentation av olika rosgrupper samt utförliga beskrivningar av rosorna. En smart lös­ning för att underlätta läsningen av rospresentationerna är att det finns en utvikbar kodnyckel som gör det lätt att tyda förkortning­ arna i faktarutorna.

Boken som helhet ger en fascinerande introduktion till ro­sornas värld. Den kan användas som ett litet uppslagsverk eller som ren och skär njutningsläsning med alla spännande rosfakta. Rosorna presenteras med högklassiga färgfotografier och väcker habegär hos en rosälskare.

Jag tror att finskspråkiga läsare med lite hjälp av lexikon lätt kan tillgodogöra sig innehållet i boken.

Inger Kullberg/ Rosenbladet nr 2 2023

Årets ros 2020 "Aurora"
'Ritausma'

Boken blev nominerad som ”Årets trädgårdsbok 2023” i Sverige med följande motivering: ”Odlaren Michael Luther fick rosfeber för 25 år sedan och har sedan dess utvecklat expertkunskap i rosodlandet ädla konst. I sin egenproducerade bok ”Rosornas klimatutmaning” ges vi en gedigen introduktion i rosornas värld och en djupdykning i rosors vinterhärdighet i den finska österbottniska myllan. Praktisk kunskap presenteras systematiskt, allt testat i författarens egna rosträdgård. Delen som presenterar odlingsvärda rosor blir en kavalkad av inspiration som när rosdrömmar och ger habegär.”

Boken har också fått mycket positiva recensioner både i Norges och Sveriges Rosenblad.

Boken kan beställas direkt av författaren: michael.luther(at) netikkka.fi

Pris : 50€

DSC_4326

Suomen puu- ja pensaskasvio

Tredje fullständigt reviderade upplagan

Red. Henry Väre, Jaakko Saarinen, Arto Kurtto, Leena Hämet-Ahti

Dendrologiska sällskapet, Helsingfors 3.1. 2021 552 sidor

ISBN 978-975-96557-4-1

Den här boken är efterlängtad. Det har gått nästan 30 år sedan den förra upplagan utkom (1992). Tiden har likväl medfört att kunskapen och erfarenheten har ökat enormt, bland annat rörande olika växters härdighet, utbredning, klimatförändringens inverkan.

I den pinfärska boken, på frampärmens insida, finns en tydlig karta över de biogeografiska provinserna i Finland, numrerade, samt förklaringar till symbolerna om en växt är ursprunglig, allmän och härdig på olika håll i Finland. Klasser, ordningar, familjer och släkten finns i en överskådlig förteckning. Nytt är att även höjdzoner (oro-zoner) tas i beaktande. Det finska ordet menestyminen (menestyä = klara sig, trivas) har ersatts med kestävyys i betydelsen härdighet, tålighet (Enklare för oss svenskspråkiga, övers. anm.). Fyra härdighetsklasser finns (mot tidigare sju). Det finns också kartor som illustrerar (sid. 23). Antalet arter i boken har reducerats på grund av alltför stor mängd, till exempel rabattrosor, marktäckande rosor och de ömtåliga klätterrosorna finns inte med. Urvalet är ändå tillräckligt stort, speciellt bland fyndrosorna. Utbredningskartor finns också för många rosor, flera medlemmar i Rosensällskapet har deltagit i arbetet med att komplettera desamma.

De vetenskapliga namnen förklaras i början av boken, likaså vad de grundar sig på, även en nybörjare inser hur viktigt det är med latin. Rosor korsas rätt ofta med varandra, varför de finns i tusental och det är inte lätt att veta vilken art de representerar. Därför skrivs namnet direkt efter släktets namn, ordet Rosa. Bra att veta när man behöver bli uppdaterad på hur namnen skrivs. I boken används fortfarande stor bokstav i ordet Grupp. I Rosenbladet har vi kommit överens om att följa allmänna finska (och svenska) skrivregler och skriver ordet grupp med liten bokstav. Nykomlingar och främmande arter, utbredningskartor, växtzoner och sektioner, härdighet, till och med förökningsmetoder ökar kunskapen både hos amatörer och specialister. Först måste man ändå lära sig bokens förkortningar (sid. 24).

Många nya finska rosnamn härstammar direkt från sorten. Ändå är det en utmaning att komma ihåg de nya namnen vare sig det handlar om finska eller latin. Dessutom finns det nya namn utan samband med sorten.

”Nya” rosor som exempel:

 Rosa spinosissima ’Grandiflora’ heilinruusu

’Kerisalo’ tylliruusu

’Linnanmäki’ huviruusu

’Ristinummi’ kaihoruusu

’Olkkala’ vihdinruusu

’Flammentanz’ hurmeköynnösruusu

’New Dawn’ rusoköynnösruusu’

Rosa x novae-angliae marianruusu (carolinaglansros).

Vresrosen som klassats som invasiv har två former, vit och röd. I boken används nu ”punakurtturuusu” och ”valkokurtturuusu” för att bättre skilja dem från ”tarhakurtturuusu”. Den invasiva kallas på svenska vresros och de förädlade varianterna rugosarosor. Rosa corymbifera heter hårig stenros och Rosa vosagiaca hårig nyponros. En identifiering börjar man bäst med att utgå från släktbestämningsschemat, inte med att direkt gå till det förväntade slutresultatet. Marja Koistinens och Stan Shinglers illustrationer är tydliga och vackra. Växtgeografi noteras på sidorna.

När du har studerat avsnittet om rosor (sidorna 180 – 205) kan du bekanta dig med mer exotiska växter med klimatförändringen i tankarna, Sciadopitys Carya, Stewartia, med flera. I bokens 1338 taxa finns studiematerial för flera år. Tack till bokens författare.

Beställ boken på www.tiedekirja.fi eller i en bokhandel.

billigaste pris på nätet:

https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-puu-ja-pensaskasvio-ennakkotilaus.html

och billigaste pris i butik

Teidekirja

Snellmansgatan 13

00170 Helsingfors

Eila Palojärvi

Finska Rosensällskapet rf, ordförande

Översättarens anmärkning: bokens språk är finska, de allra flesta sortnamnen finns också på svenska.

Linnanmäki
'Linnanmäki'

Rosenbladet nr 4/2020

Rosenbladet nr 4 utkom i början av december. Som alltid med ett intressant innehåll för rosälskaren.

Utgående från artiklarna kunde lämpliga resmål nästa sommar vara rosenparken i Joensuu, Marttilas rosarium eller vinterträdgården i Helsingfors.

Berättelsen om Anton Tjechovs liv och trädgård låter fantasin flyga.

Artiklarna om odling av rosor på egen rot och fröodling av rosor i Pilvilinna väcker lusten att själv pröva på.

Rosenbladet 1/2021 utkommer i februari. Då finns löfte om mera intressanta artiklar.

'Summer Wine'